هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   156   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

راههايي براي زيباتر كردن خانه

گروه معماري ودكوراسيون: چيدمان خانه هميشه كاري لذت بخش بهخصوص براي خانمهاي خانه است اما بايد به يكسري نكات مهم توجه كرد تا بعد از پايان كار، ناهماهنگي ميان وسايل و فضا سبب پشيماني شما از اين نوع چيدمان نشود. استفاده از نكتههاي كليدي و اوليه كه در ادامه گفته ميشود به شما كمك ميكند تا با چيدمان اصولي خانهاي زيبا آشنا شويد:

1 . سقفهاي بلند هميشه زيباتر به نظر ميرسد. بهتر است براي آنكه ارتفاع سقف تا كف زمين بيشتر به نظر برسد چوب پرده را نزديك به سقف نصب كنيد و پرده نيز تا كف زمين آويزان باشد. سعي كنيد پرده فقط عرض پنجره را بپوشاند كه در اين صورت خانه باشكوهتر و بزرگتر به چشم مي آيد.

2 . چيدمان خانه با انواع وسايل چوبي هميشه زيباست ولي اين نكته قابل ذكر است كه چيدمان خانه با يك رنگ از چوب فضاي خانه را بسته و بيروح ميكند. بنابراين بهتر است از طيفهاي مختلف چوب كه رنگهايي نزديك به هم دارند در خانه استفاده كنيد .

3 . بهتر است فرش يا قاليچهاي كه براي پوشش كف در نظر ميگيريد به اندازه باشد؛ يعني حدود 50 تا 60 سانتي متر از اطراف ميز وسط مبلمان بيرون زده باشد. در غير اين صورت فضاي خانه از شكل و فرم زيباي خود خارج ميشود .

4 . سعي كنيد از رنگهاي بيروح براي رنگ آميزي ديوارها استفاده نكنيد؛ زيرا رنگها به خانه عمق و وسعت ميبخشند. در صورت قرار گرفتن در چنين فضايي، ديوارهاي خانه را با تابلوها و با تصاويري شاد و نيز وسايل رنگي تزئين كنيد.

5 . مبلمان را در خانه بهصورتي متعادل بچينيد كه در هر سمت از مبلمان 50سانتي متر فضا براي رفتوآمد ساكنان وجود داشته باشد. همچنين قرار دادن آباژوري بزرگ در يك قسمت از اين فضا، بسيار خانه را زيبا ميكند. بهتر است مبلمان بهطور كامل به ديوارها نچسبد.

6 . قرار دادن كتابها بهصورت مرتب روي ميزهاي عسلي يا ميزهاي كناري كاناپهها فضايي زيبا و فرهنگي ايجاد ميكند. بهتر است جلدهاي كاغذي از كتابها جدا شود و كتابها با رنگ و طرح و نقوش برجسته خود قرار داده شود كه در اين صورت زيباتر به نظر ميرسد.

7 . كوسنها از جمله وسايل تزئيني مبلمان است كه در زيبا جلوه كردن مبلها تأثيرگذار است. بهتر است تعداد محدودي كوسن روي مبلمان استفاده شود زيرا در صورت قرار دادن تعداد زيادي كوسن روي مبلمان، زيبايي و رنگ و طرح مبلمان ديده نميشود.

8 . قرار دادن آينههاي بزرگ با شكل و شمايل زيبا به خانه شما روح ميبخشد و به بيننده وسعت ديد ميدهد. بنابراين هميشه قسمتي از خانه را براي قرار دادن آينه اختصاص دهيد تا از بازتاب نور و رنگ در فضاي خانه لذت ببريد.

9 . قرار دادن گل و گياه هميشه به خانه زيبايي ميبخشد اما قرار دادن بيش از اندازه گل و گياه فضا را بسته و دلگير ميكند. اگر علاقهمند به قرار دادن گل و گياه در خانه هستيد بهتر است تنها فضاي كوچكي را به اين كار اختصاص دهيد.

10. هنگام خريد مبلمان به فضاي خانه توجه كنيد. طراحان چيدمان خانه بر اين عقيدهاند كه مبلمان بايد دو سوم از فضاي خانه را پركند و يك سوم براي رفتوآمد آسان خالي باشد. در غير اين صورت خانه علاوه بر اينكه كوچك به نظر ميرسد هميشه بينظم و شلوغ است.