هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   156   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

وام 30 میلیونی نوسازی بافت فرسوده

مدیر عامل شرکت بهسازی و نوسازی شهری اعلام کرد : امسال به دویست هزار مسکن در بافتهای فرسوده شهری تسهیلات ویژه نوسازی و بهسازی پرداخت میشود.

مجید کیان پور با بیان اینکه شهرداریها نیز برای تسهیل در این زمینه ملزم به همکاری شدهاند، گفت  تدابیری اندیشیده شده است تا با تقویت همکاری سه بخش خصوصی، سرمایه گذاران و انبوه سازان با حد اکثر مشارکت این ضرورت اجرایی شود. وی افزود : تأمین مالی یکصد هزار واحد مسکونی به بانکهای ملی، ملت، سپه، صادرات، تجارت و رفاه سپرده شده است و یکصد هزار واحد دیگر هم از محل اعتبارات مسکن مهر نوسازی و بهسازی میشود.

کیان پور اظهار داشت : در سال گذشته بازسازی و نوسازی حدود 120 هزار واحد هدف گذاری شده بود که 105 هزار واحد نوسازی و بهسازی شد. وی با اشاره به افزایش 10 میلیون تومانی تسهیلات نوسازی واحدهای مسکونی در بافتهای فرسوده شهری اعلام کرد : تسهیلات نوسازی مسکن در این بافتها 30 میلیون تومان شده که مشوق خوبی است و شهرداریها نیز با تراکم تشویقی و تخفیفهای 5 درصدی شرایط خوبی ایجاد میکنند.