پیشگیری از سیل با مصالح جدید

شمار نشریه : 227

بتن متخلخل جدیدی که توسط بسیاری از معماران و مهندسان در سراسر دنیا مورد تشویق قرار گرفته، مناسب فضای شهری و آب و هوای گرم است.
این مواد ابتکاری و غیرمعمول در معماری در هوای بارانی شهر روتردام هلند مورد آزمایش قرار گرفت و میزان زیادی آب جذب کرد.
در هلند سالانه حدود 800 میلی‌متر باران می‌بارد و مهم‌ترین مسئله پیشگیری از سیل است. این سنگفرش جدید آب زیادی درون خود جای داده و الهام گرفته از کاشی‌های نفوذپذیر ژاپنی است که تخلیه آب آن به آرامی صورت می‌گیرد. این کاشی در واقع چرخه طبیعی آب است و با الگوهای عجیب و غریب بتن جامد به شکل رشته‌هایی برای جمع‌آوری آب و سپس زهکشی از بین خلل و فرج سنگ‌ها در مخزن شنی زیرین انجام می‌شود. این جذب آب بیشتر از جذب توسط اسفنج است. کاشی‌ها دست‌ساز هستند و با دستورالعمل مشابه ساخت بتن ساخته می‌شوند.
این بتن متخلخل در هوای سرد به دلیل یخ زدن مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.