نکات مهم در اجرای سقف کوبیاکس

شمار نشریه : 227

کد مطلب : 3540
بخش اول
اجرای سقف کوبیاکس بسیار ساده است اما با توجه به اینکه سیستم دال کوبیاکس، سیستمی نوین و جدید است؛ بنابراین رعایت دقیق اصول و جزئیات اجرایی الزامی است. بدیهی است در صورت عدم دقت در به کار بردن الزامات اجرایی، مشکلات و مسائلی در کیفیت سازه نهایی رخ خواهد داد و از عملکرد مطلوب سازه در طول بهره‌برداری و در هنگام زلزله خواهد کاست.
به‌منظور سهولت اجرایی و حمل‌ونقل گوی‌های پلاستیکی، آنها در کیج ماژول‌های مفتولی ثابت می‌شوند. طول کیج‌ها تا 5/2 متر است. البته در بعضی موارد با توجه به‌اندازه گوی‌ها ممکن است این طول کوچک‌تر باشد. پس از قالب‌بندی سقف، آرماتورهای خمشی مش پایین نصب می‌شوند. سپس کیج ماژول‌ها بر روی مش پایین قرار می‌گیرد. در این مرحله لازم است کیج‌ها در فواصل تقریبی 100 سانتی‌متر توسط مش پایین مهار گردند. درنهایت شبکه آرماتور فوقانی اجرا می‌گردد. درصورتی‌که از کیج ماژول با ابعاد مناسب استفاده گردد، خود کیج ماژول می‌تواند به‌عنوان فاصله نگهدار استفاده شود و نیازی به استفاده از فاصله نگهدار بین دو شبکه آرماتور بالا و پایین سقف نیست. همچنین برای بتن‌ریزی سقف تدابیر خاصی باید به‌کاربرده شود. در این مقاله قالب‌بندی و روش اجرای شبکه آرماتور زیرین توضیح داده می‌شود و در مقاله بعد مراحل کیج‌گذاری، اجرای شبکه آرماتور فوقانی، اعمال خیز منفی، بتن‌ریزی و قالب برداری توضیح داده خواهد شد.
قالب‌بندی
قالب‌بندی سقف کوبیاکس مشابه دال تخت می‌باشد. تمیز بودن و عدم انحنا در قالب، درزبندی مناسب جهت جلوگیری از خروج شیره بتن، آغشته نمودن قالب به روغن مخصوص جهت عدم چسبندگی بتن به قالب الزامی است. در لبه سقف‌ها و کنسول‌ها باید جک‌های نگهدارنده به تعداد کافی نصب شود، تا از وقوع خیز نامطلوب در این نواحی جلوگیری گردد.
اجرای شبکه آرماتور زیرین
از فاصله نگهدارهای (اسپیسر) مناسب به تعداد کافی باید استفاده شود. تعداد مناسب بین 4 تا 6 عدد در مترمربع می‌باشد. در هنگام روغن‌کاری سطح قالب باید تمهیدات لازم جهت جلوگیری از آلودگی آرماتور شبکه زیرین در نظر گرفته شود. ترتیب قرار گرفتن آرماتور دو راستا در شبکه زیرین با توجه به امتداد کیج گوی‌های کروی مشخص می‌شود. این ترتیب باید مطابق ‏شکل باشد.