هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   227   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

رشد تروریسم امنیت حوزه انرژی را با چالش روبرو می کند

کدمطلب:3607
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اگر ائتلاف کاغذی تنها برای مبارزه با داعش مورد توجه قرار گیرد و در عمل اقدامی نشود رشد تروریسم در آینده بیشتر و امنیت انرژی نیز با چالش روبرو می شوددکتر لاریجانی در اختتامیه کنگره نفت و نیرو که در هتل المپیک تهران برگزار  شد گفت:  آینده انرژی کشور، یک مسیر روشن برای سرمایه گذاری در این بخش فراهم می کند.
دکتر لاریجانی با بیان اینکه ایران به عنوان یک کشور گازی و نفتی همواره توجه به سرمایه گذاران را لحاظ خواهد کرد، افزود: مزیت نسبی در صنایع نفتی باعث شده در تصویب بودجه ها و تدوین برنامه های پنج ساله به رشد صنایع نفتی و گازی توجه شود و این صنایع مورد حمایت قرار گیرد.
وی افزود: در دنیای امروز مسئله انرژی یک مسئله بسیار مهم برای کشورها محسوب می شود، با وجود اینکه تنوع در ایجاد انرژی صورت گرفته اما نفت و گاز به دلیل قیمت و صنایع وابسته بیش از سایر انرژی ها مورد توجه است.رئیس مجلس ادامه داد: کشورهای واردکننده نفت و انرژی یک نوع دغدغه دارند و کشورهای صاحب انرژی نیز دغدغه خاص خود را دارند، دغدغه واردکنندگان انرژی این است که اگر امنیت پایدار در حوزه انرژی به هم بخورد چه می شود و همواره غربی ها و اروپایی ها نگرانی در خصوص انرژی دارند بنابراین دغدغه آنان امنیت پایدار است.
وی ادامه داد: کشورهای صاحب انرژی نیز دغدغه دارند که چگونه انرژی به صورت بهینه در داخل کشور استفاده شود و همچنین چگونه از منابع پولی حاصل برای توسعه پایدار استفاده کنند. دکتر لاریجانی گفت: در اردوگاه واردکنندگان انرژی نگرانی وجود دارد به دلیل اینکه ایجاد بحران های سیاسی و امنیتی در منطقه خاورمیانه که شاید پس از جنگ جهانی دوم این مناطق تا این اندازه با التهاب روبرو نشده اند.
رئیس مجلس ادامه داد: تروریسم به شکل حادی در منطقه وجود دارد و این نابسامانی های امنیتی بوجود آورده که روی موضوع امنیت انرژی سایه انداخته است.