هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   226   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تندیس ایرانی مقابل سازمان ملل

کد مطلب: 3451 
در مقابل ساختمان سازمان ملل در کشور اتریش، شهر وین ، تندیس چهار ستاره‌شناس پزشک ایرانی و عالم بزرگ تاریخ را ساخته‌اند. این چهار دانشمند در ایران تربیت یافتند و دانش خویش را به چهارسوی جهان پراکنده‌اند، که یادآور مشارکت و سهم مردم ایران در دانش و علوم نوع بشر است:
ابوعلی سینا
مشهور به ابن‌سینا و پور سینای بلخی فیلسوف و دانشمند ایرانی ، نویسنده کتاب شفا؛که یک دانشنامه علمی و فلسفی جامع است .
ابوریحان بیرونی
ابوریحان محمد بن احمد بیرونی دانشمند بزرگ و ریاضی‌دان، ستاره‌شناس، تقویم شناس، انسان‌شناس، هند شناس و تاریخ‌نگار بزرگ ایرانی در سده چهارم و پنجم هجری است.
حکیم خیام نیشابوری
غیاث‌الدین ابوالفتح عُمَر بن ابراهیم خیام نیشابوری - فیلسوف، ریاضی‌دان، ستاره‌شناس و رباعی سرای ایرانی در دوره سلجوقی.
زکریای رازی
ابوبکر محمد زَکَریای رازی  پزشک، فیلسوف و شیمی‌دان ایرانی که آثار ماندگاری در زمینه پزشکی و شیمی و فلسفه نوشته است.