هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   225   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ادغام آب و فاضلاب در زاینده رود

کد مطلب : 3318
گروه تاسیسات: در سال 1372 کانال زهکشی برای انتقال پساب کارخانه ذوب آهن برای جلوگیری از ورود آن در زمین‌های اطراف زرین شهر احداث شد و از آن زمان این پساب از طریق این کانال وارد رودخانه زاینده رود می‌شود، هم‌چنین پساب شهری زرین شهر با دبی زیاد از طریق همین کانال به زاینده‌رود می‌ریزد. ورود این پساب‌ها به بستر زاینده رود موجب ورود خسارت به کشاورزان، دام‌ها و طیور منطقه شده است، در حالی که شبکه بهداشت، دامپزشکی، جهادکشاورزی و فرمانداری شهرستان از این موضوع اطلاع دارند هم چنان شاهد ورود این پساب‌ها به زاینده رود هستیم.محمدتقی مؤذنی اظهار کرد: سال‌ها قبل پساب کارخانه ذوب آهن در زمین‌های اطراف زرین شهر رها می‌شد که رطوبت آن به زیر منازل مسکونی سرایت می‌کرد، اما به دنبال آن در سال 1372 کانال زهکشی برای انتقال این فاضلاب‌ها به درون رودخانه زاینده رود احداث شد.رییس نظام صنفی کشاورزی شهرستان لنجان با اشاره به افزایش انشعاب فاضلاب شهری زرین شهر در 15 سال گذشته، تصریح کرد: در مدت زمان یاد شده پساب شهری با دبی زیاد به رودخانه می‌ریزد که موجب خسارت به کشاورزان، دام‌ها و طیور شده، اما این موضوع را از طریق ادارات بهداشت محیط، دامپزشکی، جهاد کشاورزی و فرمانداری پیگیری کرده‌ایم.