روش هواگیری رادیاتور

شمار نشریه : 225

کد مطلب: 3312
رادیاتور وسیله‌ای است که برای نگهداری مقدار زیادی آب در مجاورت حجم بزرگی از هوا به‌کار می‌رود؛ به‌طوری‌که حرارت بتواند از آب به رادیاتور و از رادیاتور به هوا منتقل شود. اجزای رادیاتور از مخزن بالایی و مخزن پایینی و هسته (شبکه) رادیاتور تشکیل‌شده که خود شبکه از لوله‌ها و پره‌ها به وجود آمده است. همچنین به مخزن بالایی یک گلویی که به لوله هوا ارتباط دارد، متصل است. شاید برای شما پیش‌آمده باشد؛ موتورخانه ساختمان به‌‌خوبی کار کند ولی رادیاتورها گرم نباشند. این مشكل قبل از هر چیز نشان‌دهنده هوا گرفتن رادیاتورها می‌باشد. برای رفع این مشكل با استفاده از پیچ‌گوشتی مخصوص، پیچ انتهای رادیاتور را کمی باز کرده به‌طوری‌که خارج شدن آب به‌صورت فشرده که باعث خیس شدن اطراف گردد جلوگیری كرده و صبر می‌کنیم تا کاملاً هوای داخل رادیاتور به‌طور آهسته خارج گردد.
البته با مشاهده اولین مرحله خروج آب از رادیاتور نباید به این اشتباه بیفتیم که هوای داخل آن کاملاً تخلیه‌شده است بلکه باید اجازه دهیم چندین مرحله آب از رادیاتور خارج‌شده و کاملاً هوای مابین رادیاتور تخلیه گردد. ضمن اینكه برای جلوگیری از ریزش آب به کف ساختمان یا احیاناً فرش منزل تشتی را زیر پیچ مخصوص قرار داده تا آب‌های تخلیه‌شده درون آن بریزد. سرانجام بعد از اطمینان از خارج شدن تمامی هوای داخل رادیاتور پیچ آن را محکم ببندید.