هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   225   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

افزایش یک میلیون بشکه‌ای تولید نفت

کد مطلب: 3376
منصور معظمی، معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت، در مورد برنامه‌های این وزارتخانه در راه افزایش ظرفیت تولید نفت گفت: افزایش ٥٠٠ هزار بشکه‌ای صادرات نفت پس از لغو تحریم و پس از آن افزایش مجدد ٥٠٠ هزار بشکه‌ای صادرات در فاصله شش ماه در دستور کار است که این کار با ظرفیت‌های فعلی تولید نفت در کشور انجام خواهد شد، اما برای پس از آن نیاز به برنامه افزایش ظرفیت تولید داریم.
وی ادامه داد: برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت تولید در ‌وزارت نفت صورت گرفته است و این موضوع اولویت دومی است که پس از افزایش صادرات برای دوران پس از تحریم در نظر داریم.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران در مورد جزئیات این برنامه گفت: علاوه بر اینکه حفظ وضع موجود را دنبال می‌کنیم به این معنا که توان فعلی تولیدمان را نگه داریم، در طول برنامه ششم توسعه حدود ٧٤٠ هزار بشکه که حتی تا یک میلیون بشکه نیز قابل افزایش است، به ظرفیت تولید اضافه خواهیم کرد.