هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   225   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

10 فناوری ساخت خانه‌های ضدزلزله

کد مطلب‌: 3304
مترجم‌: نادیا زکالوند
ما انسان‌ها همیشه در برابر اثرات پس از زلزله های قدرتمند آسیب می‌بینیم‌. بنابراین ساخت خانه هایی که در برابر زلزله‌ها مقاوم باشد بسیار اهمیت دارد‌. در طول سال‌ها ساختمان سازی‌، فناوری های متفاوتی برای ساخت خانه های ضد زلزله پیشنهادشده‌است که در این مقاله به برخی از آنها اشاره شده‌است‌.
1‌- ساختمان شناور
سال‌هاست که مهندسان و زلزله شناسان به منظور حفاظت از ساختمان‌ها در برابر زلزله از جداسازی پایه استفاده کرده‌اند‌. در این روش زیربنای ساختمان از روبنای آن جدا ساخته می شود‌. بدین ترتیب که مابین روبنا و پی آن یاتاقان هایی از جنس کائوچو‌- سرب قرار می گیرد و یاتاقان نیز حاوی هسته سربی محکم است که درون لایه های سربی و کائوچویی پیچیده می شود‌. صفحه های فولادی به یاتاقان‌ها و همچنین ساختمان متصل هستند و باعث می شوند هنگام زلزله تنها پایه ساختمان بلرزد اما خود بنا بدون لرزش باقی بماند‌. اخیرا مهندسان ژاپنی طرح جدیدی از این جداسازی ارائه داده‌اند‌. در سیستم ابداعی‌شان هنگام زلزله‌، ساختمان واقعا از روی پی خود بلند می شود‌. حسگرهای تعبیه شده در ساختمان هنگام لرزش‌های ناشی از زلزله با یک کمپرسور کار گذاشته ها شده در ساختمان ارتباط برقرار کرده و کمپرسور به محض دریافت هشدار در کمتر از یک ثانیه بالشتک بین ساختمان و پی­ را با فشار پر از هوا می کند و روبنا حدود 3 سانتی متر از روی زمین جدا می شود‌. وقتی زمین لرزه فروکش کرد‌، ساختمان دوباره روی پی خود باز می گردد‌.
2‌- کمک فنر
فن­اوری آزمایش شده دیگر که ساختمان را در برابر زلزله مقاومت می کند از صنعت خودروسازی الهام گرفته‌است‌. همه ما با کمک فنر خودرو که جلوی حرکت ناخواسته فنر را می‌گیرد آشنا هستیم‌. کمک فنر به وسیله تبدیل انرژی جنبشی به حرارتی از مقدار ارتعاشات می کاهد و انرژی حرارتی تولیدشده نیز به وسیله مایع هیدرولیک پراکنده می شود‌. کمک فنر‌ها می توانند در ساخت خانه های ضد زلزله مفید باشند‌. مهندسان هنگام ساخت‌، مابین هر سطح از ساختمان کمک فنرهایی قرار می دهند که هرکدام از این کمک فنر‌ها ازیک طرف به ستون و از طرف دیگر به تیر عمارت متصل اند‌. هر کمک فنر حاوی یک سر پیستون است که درون سیلندری پرشده از روغن سیلیکون حرکت می کند‌. هنگام زلزله‌، حرکت افقی ساختمان باعث می شود که پیستون هر یک از کمک فنر‌ها روغن را هل داده و انرژی مکانیکی لرزه را به حرارت تبدیل کند‌.