انتقاد عضو شورای شهر درباره کاهش اعضای شورا

شمار نشریه : 225

کد مطلب‌: 3371
نایب رئیس کمیسیون حمل ونقل شورای شهر تهران از دفاع نکردن نمایندگان شهر تهران در مجلس شورای اسلامی در جریان مصوبه مجلس در خصوص کاهش تعداد اعضای شورای شهر تهران انتقاد کرد‌.
اسماعیل دوستی در یکصدونودویکمین جلسه علنی شورای شهر تهران در تذکری نسبت به عملکرد نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی در خصوص کاهش تعداد اعضای شورای شهر گفت‌: نمایندگان مجلس حق بررسی هر لایحه و طرحی را دارند اما متأسفانه نگاهی که در مجلس به شهر تهران وجود دارد یک نگاه احساسی است‌.
وی افزود‌: انتقادی نسبت به نمایندگان تهران دارم چراکه باید در جریان مشکلات شهر تهران باشند‌. در تمامی ادوار گذشته نمایندگان مجلس به اندازه نمایندگان شورای شهر تهران در جریان مشکلات نبوده‌اند‌، البته این موضوع طبیعی است زیرا نمایندگان مجلس مدعی هستند که به موضوعات کلان رسیدگی می کنند‌.
نایب رئیس کمیسیون حمل ونقل شورای شهر تهران ادامه داد‌: این گلایه مندی از نمایندگان شهر تهران در مجلس شورای اسلامی وجود دارد که چرا در مقابل تصویب چنین طرحی از حقوق مردم پایتخت دفاع نکرده و مشکلات ما را به سایر نمایندگان منعکس نکرده‌اند‌.
دوستی خطاب به سایر اعضای شورای اسلامی شهر تهران گفت‌: البته انتقادی به خود ما نمایندگان شورا و هیئت رئیسه هم وارد است چون در این موضوع غافل بوده ایم و اگر جلسات خود با نمایندگان شهر تهران در مجلس شورای اسلامی را به صورت مستمر برگزار می کردیم‌، چنین تصمیماتی اتخاذ نمی شد‌.