هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   225   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

هرم نیروی متخصص ساختمانی واژگون شد

کد مطلب‌: 3348
گروه ساخت و ساز‌: با وجود اینکه سازمان نظام کاردانی و سازمان نظام مهندسی از دل یک قانون برآمده‌اند و هر دو پروانه اشتغال به کار دارند‌، اما نظام مهندسی با استفاده از قدرت بیشتر‌، کمتر اجازه ورود کاردان‌ها را به صنعت ساختمان داده و علی رغم اعتراضات بسیار از سوی کاردان‌ها‌، تاکنون قانون اجرایی نشده‌است‌. این موضوع به ویژه در تهران که اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی آن قدرت بیشتری دارند‌، بیشتر نمود دارد‌. در آستانه انتخابات سازمان نظام مهندسی‌، رئیس شورای مرکزی نظام کاردانی با برگزاری نشستی خبری دغدغه های کاردان‌ها را بار دیگر مطرح کرد‌.
کاردان‌ها یک‌، ششم مهندسان
به گزارش خبرنگار پیام ساختمان‌، رئیس شورای مرکزی سازمان نظام کاردانی ساختمان کشور گفت‌: با وجود اینکه 14 سال از تشکیل سازمان نظام کاردانی ساختمان می گذرد اما حمایتی از این سازمان به عمل نیامده‌است‌. در رأس عدم حمایت‌ها سازمان نظام مهندسی قرار دارد‌.
مهدی مؤذن با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی هم حمایتی از کاردان‌ها نکرده‌است‌، اظهار داشت‌: در حالی که می شد دو بازوی نظام مهندسی و کاردانی را در کنار یکدیگر برای ارتقای کیفیت ساخت به کار گرفت‌، اما بی توجهی وزارت راه و شهرسازی گذشته باعث شد تا کاردان‌ها به سمت مهندس شدن بروند و هرم نیروی متخصص در صنعت ساختمان واژگون شود‌. امروز حدود 350 هزار مهندس داریم در صورتی که تعداد کاردان‌ها به حدود 60 هزار نفر می رسد‌.
اقدام مؤثر وزیر
وی ادامه داد‌: عمر کوتاه ساختمان های ما در برابر کشور های توسعه یافته گویای این مهم است که سازمان نظام مهندسی عملکرد خوبی نداشته‌است و همگان معترفند که ساختمان باکیفیت ساخته نمی شود؛ بنابراین باید اصلاحات لازم در این سازمان صورت بگیرد‌. متاسفانه امروز شاهدیم که سازمان نظام مهندسی انتظار دارد که وزارت راه و شهرسازی تمکین کند‌. نمونه آن ابطال ابلاغیه اشتغال کاردان‌ها در شهرهای کمتر از 50 هزار نفر بود که توسط رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی وقت ابطال شد‌.
وی با تمجید از ابلاغیه اخیر وزیر راه و شهرسازی گفت‌: یکی از علل عدم بکارگیری کاردان‌ها در صنعت ساختمان حضور دو شغله‌ها در هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی بوده‌است و اقدام موثر وزیر راه و شهرسازی گامی رو به جلو است‌.
گناه ما چیست‌؟‌!
رئیس شورای مرکزی نظام کاردانی در پاسخ به پیام ساختمان که در برخی از استان‌ها کاردان‌ها مشغول به کار هستند‌، گفت‌: برخی از استان‌ها توانسته‌اند با سازمان نظام مهندسی استان خود‌شان کنار بیایند اما گناه ما چیست که آقایان ترکان و غفرانی نمی خواهند با ما تعامل کنند‌؟ اصلا مگر برای اجرای قانون باید اصرار کنیم‌؟.
مؤذن در پایان گفت‌: زمانی با فشار مرحوم آقایی‌، رئیس کمیسیون عمران مجلس‌، رئیس شورای مرکزی وقت موافقت خود‌شان را با به کارگیری کاردان‌ها در ساختمان استان تهران اعلام کردند و حتی چند جلسه با حضور بنده‌، آقای غفرانی و رئیس شورای مرکزی برگزار شد اما ظاهرا احساس کرده بودند که ممکن است حضور کاردان‌ها از حق الزحمه مهندسان بکاهد‌. در نتیجه یک شبه همه چیز را فراموش کردند.