حضور پرشور مهندسان در انتخابات استان سیستان و بلوچستان

شمار نشریه : 225

کد مطلب: 3422
مهندسان عضو سازمان نظام‌مهندسی استان سیستان و بلوچستان از انتخابات هیئت‌مدیره این استان استقبال کردند.
به گزارش خبرنگار اعزامی پیام ساختمان به استان سیستان و بلوچستان، در هفتمین دوره انتخابات هیئت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی ساختمان، در روز پنجشنبه 16 مهرماه، مهندسان عضو سازمان با شور و شوق در شعب اخذ رأی حاضرشده و به نامزدهای موردنظر خود رأی دادند. این گزارش حاکی است انتخابات در این استان به‌خوبی انجام‌شده و سیستم رأی‌گیری هیچ مشکلی نداشت.