هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   225   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

اعضای هیئت علمی پیمانی دانشگاه‌ها وام مسکــــن می‌گیــــرند

کد مطلب : 3393
با تصویب شورای پول و اعتبار و ابلاغ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانک‌ها، علاوه بر اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی با وضعیت استخدامی رسمی و آزمایشی ، اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها با وضعیت استخدامی پیمانی نیز می‌توانند از تسهیلات مسکن اعضای هیئت‌علمی استفاده کنند.
بر اساس ابلاغیه مورخ 1/7/1394اداره کل اعتبارات بانک مرکزی ،شورای پول و اعتبار در جلسه 1260 مورخ 10/6/1394 با تسری اعطای تسهیلات مسکن اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها با وضعیت استخدامی رسمی و آزمایشی،به اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها با وضعیت استخدامی پیمانی موافقت کرد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، پیش‌ازاین شورای پول و اعتبار با افزایش تسهیلات مسکن اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها تا 100میلیون تومان و با رعایت نرخ‌های مصوب این شورا و بازپرداخت حداکثر بیست‌ساله موافقت کرده بود.