هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   225   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

افزایش 30 درصدی قیمت آب کلید خورد

 کدمطلب: 3402
معاون وزیر نیرو در امور برنامه‌ریزی و اقتصادی گفت: قیمت آب از اول مهرماه به صورت پلکانی برای مشترکین زیر الگوی مصرف 10 درصد و برای مشترکینی که مصرف بالایی نسبت به الگوی مصرف دارند 30 درصد افزایش یافت. علیرضا دائمی با بیان اینکه قیمت آب دو سال است که هیچ تغییری نداشته است، اظهار کرد: این مسئله که گفته می‌شود قیمت آب برای تمامی مشترکین 30 درصد افزایش یافته است صحت ندارد.وی ادامه داد: تمام قیمت محصولات به دلیل وجود تورم سالانه تعدیل پیدا می‌کند، اما این مسئله برای آب تاکنون محقق نشده بود، لذا می‌توان گفت که این افزایش قیمت منطقی بوده است. معاون وزیر نیرو در امور برنامه‌ریزی و اقتصادی با بیان اینکه 70 درصد مشترکین زیر الگوی مصرف قرار دارند، اظهار کرد: تنها 30 درصد مشترکین جزو مشترکین پرمصرف به حساب می‌آیند. بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، نرخ تعرفه‌های آب شرب شهری در کاربری‌های خانگی به‌ازای هر واحد مسکونی برای بازه مصارف کمتر از 15 مترمکعب در ماه به میزان 10 درصد، برای بازه مصارف از 15 تا 20 متر مکعب در ماه به میزان 15 درصد، برای مصارف بیش از 20 تا 40 مترمکعب در ماه به میزان 20 درصد، برای مصارف بیش از 40 مترمکعب در ماه به میزان 30 درصد و برای کاربری‌های غیرخانگی به میزان 20 درصد از اول مهر ماه افزایش یافته است.