هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   224   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

گروه ائتلاف مهندسین پیشرو

اهداف و برنامه ها
1. توسعه و بسط عدالت در بین همکاران و جامعه مهندسی استان
2. ارتقاء جایگاه سازمان و خروج از وضعیت کنونی به عنوان یک نهاد صرفا صنفی
3. تبیین نقش سازمان نظام مهندسی در پیشبرد اهداف کلان نظام مهندسی در برنامه ریزی مدیریتی استان
4. پویایی سازمان در تمامی عرصه های اجرایی، مشاوره ای، خدماتی پروژه های استان
5. تبیین نقش سازمان در ارائه خدمات مشاوره ای جهت مدیران محترم دستگاه های اجرایی استان با توجه به پتانسیل فنی بالای مجموعه مهندسی به بهبود کیفیت ارائه خدمات دستگاه های ذیربط
6. جذب مشارکت حداکثری اعضا در فرآیند برنامه ریزی و مدیریت درون سیستمی سازمان
7. ترویج فرهنگ اصیل بومی و ایرانی- اسلامی در پروژه های معماری استان
8. تکریم ارباب رجویان به ویژه همکاران محترم و دوری از هرگونه تخریب و افزایش ظرفیت انتقادپذیری
9. ایجاد کمیته های رفاهی جهت ارائه خدمات مطلوب به همکاران با توجه به ظرفیت بالا موجود در سازمان
10. راه اندازی اتوماسیون اداری به منظور تسریع و تسهیل فرآیند خدمات رسانی به شهروندان و مهندسین
11. همکاری با مدیریت شهری در ارائه خدمات فنی مهندسی از طریق ایجاد دفاتر پیشخوان
12. ایجاد کمیته های تخصصی آموزش رایگان با همکاری موسسات دانشگاهی استان به منظور آموزش و به روزرسانی دانش فنی مهندسین
13. برنامه ریزی جهت سرمایه گذاری و ایجاد فرصت های شغلی و اقتصادی با توجه به پتانسیل موجود در سازمان
14. مشارکت با نهادها و سازمان های دولتی و خصوصی و مردم نهاد استان در جهت افزایش بهره وری
15. ایجاد شرکت تعاونی خدماتی-تولیدی و نیز حمایت از تولید کنندگان مصالح ساختمانی به همراه همگام سازی با استاندارد های موجود در سطح استان.