هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   224   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

معماری ایرانی درآینه سفرنامه ها

کد مطلب : 3208
میترا یزدچی
معماری ایرانی یکی از زیباترین و بی نظیرترین معماری های دنیاست که در طی قرون متمادی همچنان مرکز توجه همگان بوده و هست. این زیبایی و چشم نوازی به گونه ای است که نظر هر بیننده ای را به خود جلب می کند. در این میان سیاحان سفرنامه نویس به عنوان یکی از نویسندگان و پژوهشگران عالم و صادق در سفرهایی که به ایران داشته اند به بیان ویژگی های معماری ایرانی پرداخته اند که امروزه یکی از منابع مهم در تاریخ معماری ایرانی است.
در ادامه بررسی معماری ایران از نگاه سیاحان و سفرنامه نویسان، به بررسی سفرنامه «ژان اوتر»، می پردازیم. وی فرستاده ویژه دربار لوئی پانزدهم، پادشاه فرانسه بوده که از 1734 تا 1743 میلادی مدت 9 سال را برای شناخت ایران و گزارش وضع و حال این کشور به دربار متبوع خود در این مسافرت گذرانده است.
وی در توصیف شهر اصفهان زمانی که به این شهر سفر کرده آورده است: «... اسپاهان (اصفهان) شهر بسیار کهن و بزرگی است که در جلگه وسیعی ساخته شده و از هر سو به کوه منتهی می شود.
حسن رکن الدوله، پسر بویه دیلمی، دور آن دیوار جنگی به درازای 22 میل ساخت و 12 دروازه بر آن استوار کرد. این شهر 12 محله دارد که هر یک شهری به شمار می رود.
خانه ها از خشت و گل ساخته اند، زیرا چوب و سنگ در اسپاهان کم است. بیشتر بناها طاق دار است و جلوی هر یک ایوانی ساخته شده است.
دیوارها سفید و آینه کاری است. طاق ها طلاکاری و با رنگ آبی آسمانی رنگ آمیزی شده است.
در بیشتر خانه ها حوضخانه فواره دار ساخته اند که هم برای تامین آب مورد نیاز اهالی خانه است و همه جنبه زیبایی دارد. همچنین هر خانه دارای چاه آبی نیز هست.
گرچه زمین اسپاهان خیلی خشک است ولی هرجا چاه آبی بزنند در عمقی کم به آب می رسند که البته شورمزه و گچین است ولی آب زاینده رود برتری دارد. طول این رودخانه به 150 کیلیومتر می رسد.
زاینده رود پس از اینکه از رودبار گذشت به فیروزان می رسد و در بین اسپاهان (اصفهان) و جلفا از زیر یک پل سنگی به نام سی و سه پل می گذرد...
چه در اسپاهان (اصفهان) و چه در جلفا، شهر کوچک ارمنی نشین کنار آن، باغچه ها و باغ های بی شماری دیده می شود و تمام سبزیجات سال که در اروپا یافت می شود، از آنجاها به دست می آورند.
دکان ها و دکه های بازرگانان و صنعت گران اسپاهان در بازار است. بازارها همان کوچه های سرپوشیده و طاق داری است که هر گنبد آن دریچه ای دارد که از آن نور به درون بازار می تابد.