هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   224   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نمایشگاه عکس تخت جمشید در ارمنستان

کد مطلب: 3242
نمایشگاه عکس تخت جمشید به مناسبت روز «ایکوم» در اروپا با حضور هیئتی از ایران در ارمنستان گشایش یافت.
در مراسم گشایش این نمایشگاه درسایت تاریخی ارگونی ایروان چند تن از مقام‌های فرهنگی ارمنستان نیز حضور داشتند.
عکس‌های این نمایشگاه نشان‌دهنده تأثیر هنر اورارتویی در تخت جمشید است. تصاویر مربوط به اقوام ارمنی هدیه آورنده که به‌صورت نقش برجسته در آپادانا وجود دارد نیز در این نمایشگاه در معرض نمایش قرار داده‌شده است.
یادآور می‌شود، ارمنی‌ها سومین گروه هدیه آورنده نوروزی به تخت جمشید بودند، این گروه 3 نفره اسبی با یال و یراق آراسته و دم گره‌خورده، سبویی با دسته عقاب بسیار آراسته که دسته پیش آن با نوعی آبریز مجهز بوده است را هدیه آورده بودند و توسط حاجبی پارسی هدایت می‌شدند.