دومین همایش سراسری و نمایشگاه تخصصی انبوه‌سازان مسکن تهـــران

شمار نشریه : 224

کد مطلب‌: 3181
با توجه به توافق برجام (‌توافق مذاکرات هسته ای‌) و ضرورت واکاوی زمینه های توسعه ساخت وساز مسکن به ویژه در شرایط و موقعیت خطیر پس از اجرای توافق‌، شرکت تعاونی انبوه‌سازان مسکن استان تهران (‌تام‌) دومین همایش سراسری و نمایشگاه تخصصی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان تهران را در روزهای بیست و هفتم و بیست و هشتم دی ماه در محل نمایشگاه های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار می کند.
این همایش با نظارت و پشتیبانی انجمن صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران و با حمایت و همکاری مستقیم وزارت راه و شهرسازی‌، مرکز تحقیقات راه‌، مسکن و شهرسازی و سایر انجمن‌ها و سازمان های مرتبط با صنعت ساخت وساز کشور تحت عنوان " 2016 Mass Buildex " برگزار می شود‌.
به گفته خانم نکویی‌، مدیر اجرایی این همایش حضور مسئولین بلندپایه کشوری از وزارت راه و شهرسازی‌، مرکز تحقیقات راه‌، مسکن و شهرسازی‌، نمایندگان منتخب خانه ملت‌، اساتید دانشگاهی‌، کارشناسان و متخصصین صنعت ساختمان کشور و همچنین مدیران ارشد شرکت‌های انبوه‌سازی‌، صاحبان و مدیران شرکت های تولیدی‌– توزیعی و خدماتی‌، پیمانکاران‌، تأمین کنندگان و تجهیز کنندگان صنعت ساختمان و مسکن کشور‌، به همراه برپائی نمایشگاه تخصصی 2016 Mass Buildex با هدف معرفی برندهای فعال‌، منتخب و برتر در صنعت ساخت وساز کشور که جدیدترین تکنولوژی‌ها و فناوری های نوین را در این عرصه به نمایش می گذارند‌، این همایش را به مهم ترین همایش در بخش انبوه‌سازی تبدیل خواهد کرد‌.