هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   224   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

درســی برای سازندگــان مدعی

مسعود یوسفی
همان طور که ایستاده‌، می بیند یک نفر کارگر ته سیگارش را داخل ملات سیمان می اندازد‌. فورا کار را متوقف و کارگر را مجبور می کند ته سیگار را پیدا کند و آن را دور بیندازد‌. استدلالش هم این است که این ته سیگار به مرورزمان سیمان را از داخل پوک می کند و باعث تخریب بنا می شود‌. یک سال بعدازاین ماجرا‌، وقتی که برای انجام کاری به «داردراز» رفته بودم‌، با چشمان حیرت زده و البته نگران دیدم که پل داردراز چگونه در برابر یک سیل عظیم و ویرانگر که به دنبال سه روز بارندگی پی درپی در منطقه راه افتاده بود مقاومت می کند و از جایش تکان نمی خورد‌. یکی‌، دو روز بعد‌، وقتی که سیل فروکش کرد و من و همراهانم توانستیم خودمان را با پای پیاده به «شول آباد»‌، مرکز بخش زز و ماهرو برسانیم در طول مسیر دیدیم که چطور سیل‌، جاده و خانه روستاییان و هر آنچه را که بر سر راهش بوده ویران و نابود کرده‌است‌. شنیدیم سیل‌، 7 دهنه پل بالادست را از نیز جا کنده و با خود برده و وقتی از ما درباره پل داردراز پرسیدند گفتیم پل سر جایش است‌، محکم و استوار‌! آنها از این وضعیت تعجب کرده بودند‌. مدتی بعد آقای سام‌، سازنده و ناظر پل داردراز را در اداره کل راه و ترابری‌– وقت‌- استان لرستان دیدم؛ باورکردنی نبود که این مرد ساده‌، ر‌ها و بی آلایش سازنده آن پل پابرجا و ستیهنده در برابر آن سیل ویرانگر بوده باشد؛ میانه سال بود و تحصیل کرده‌. حکایت آن روز داردراز را برایش گفتم؛ چیزی نگفت‌، فقط خندید و راهش را کشید و رفت‌… این را گفتیم که شاید حکایت پل داردراز‌، واقع در یک منطقه پرت و دورافتاده در بین مرز لرستان و اصفهان‌، درس عبرتی باشد برای مسئولان و سازندگان مرکزنشین و بعضا مدعی‌، در قبال اخبار تأسف باری همچون‌: «سوراخ شدن سقف تونل توحید»‌، «کشته شدن 11 نفر در جریان سیل پایتخت»‌، ‌. ‌. ‌. و الخ