معمای آبـــــی شهر جدید پرند

شمار نشریه : 221

کد مطلب‌: 3103
وزارت راه و شهرسازی و وزارت نیرو خود را برای تأمین آب و برق مسكن مهر متعهد می دانند‌. در مصاحبه های مسئولان بار‌ها بر این نكته تأکید شده و دیده ایم كه تأمین زیرساخت های مسكن مهر در دستور كار وزارتخانه های مرتبط قرار دارد اما آیا در شرایط بحران آبی فعلی تأمین آب مناطق کم آبی مانند پرند به هر قیمتی لازم است‌؟.
به گزارش پیام ساختمان‌، در شهر جدید پرند 700 هزار نفر به جمعیت 80 هزارنفری بومی منطقه اضافه شده‌است‌. این جمعیت مساوی است با مصرف 5/48 میلیون مترمكعب آب مصرفی؛ حال آنکه پیش ازاین نیاز منطقه برای تأمین آب پرند 4/3 میلیون مترمكعب برآورد می شد‌.
این میزان نیاز آبی حتی اگر چاه های عمیق هم حفر شود از منابع آب موجود در منطقه قابل تأمین نیست‌، به همین دلیل در اواخر دولت گذشته موضوع انتقال آب از جاده دو هزار به پرند مطرح شد‌.
اگرچه این طرح هنوز در مرحله بررسی است و تصمیم نهایی برای آن اتخاذ نشده‌است اما كارشناسان معتقدند با این اقدام شرایط اكولوژیك جاده دو هزار كامل بر هم خواهد ریخت‌.
از یك طرف نیاز آبی پرند از طرق دیگر قابل تأمین به نظر نمی رسد و از سوی دیگر‌، انتقال آب از نقاط دیگر به معنی دستكاری در آن مناطق و حذف حق آبه بخش های دیگر است‌.
به همه این‌ها باید اضافه كرد كه حتی در صورت اجرایی كردن طرح انتقال آب از جاده دو هزار به پرند نیز این طرح تا چهار سال آینده قابلیت بهره برداری نخواهد داشت و در یك پروسه طولانی این انتقال صورت خواهد گرفت‌.
مسئولان وزارت راه و شهرسازی گرچه خود را برای انجام تعهدات مسكن مهر مكلف می دانند و تأکید بر تأمین زیرساخت‌ها دارند اما تاکنون برای تأمین آب این منطقه تصمیمی نگرفته‌اند‌.
از سوی دیگر با دستكاری های اكولوژیك در سایر مناطق تحلیلگران این هشدار را می دهند كه شرایط وخیم تجربه های گذشته مانند دریاچه ارومیه در سایر مناطق تكرار شود‌.