هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   223   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

دستور آخوندی برای تشکیل شورای مسکن

کد مطلب‌: 3112
قائم مقام وزیر راه وشهرسازی و مجری ویژه مسکن مهر از ارسال نامه وزیر راه وشهرسازی به ادارات کل راه وشهرسازی برای تشکیل جلسات شورای مسکن خبر داد‌.
به گزارش پیام ساختمان‌، احمد اصغری مهرآبادی در گفتگو با پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی اظهار کرد‌: طبق ماده ۱۷ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن‌، مسئولیت برگزاری جلسات شورای مسکن بر عهده استانداران است که مکلف هستند برای رفع مشکلات و سرعت بخشیدن به ساخت وساز مسکن مهر‌، این جلسات را هر دو هفته یکبار برگزار کنند‌.
وی ادامه داد‌: در برخی از استان‌ها احتمالا استانداران فرصت کمتری برای شرکت در جلسات دارند؛ اما معاونان عمرانی در غیاب استاندار می توانند جلسات شورای مسکن را تشکیل دهند و البته استانداران هم موظف هستند حداقل ماهی یکبار در این جلسات حضور داشته باشند‌.
او با بیان اینکه در اغلب استان‌ها شورای مسکن تشکیل می شود‌، اظهار کرد‌: به تازگی گزارش عملکرد صدور فروش اقساطی مسکن مهر برای وزیر راه وشهرسازی ارسال شد و آخوندی طی نامه ای به ادارات کل راه وشهرسازی و استانداران اعلام کرد که بــرای سرعت دادن به حل مشکلات مسکن مهر‌، شورای مسکن حتمــا در استان‌ها تشکیل شود.