هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   223   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

آکــــام پــی تنیـــده

کد مطلب‌: 3152
با توجه به توسـعه عملیات آبادانی و ساخت وساز در کشور‌، واضح اسـت بهره گیری و استفاده از فن آوری های جدید برای دستیابی به سطح کیفی و کمی مطلوب‌تر‌، حائز اهمیت است‌. جایگزینی متدهای جدید به جای روش های قدیمی علاوه بر رشد کیفیت و دوام و عمر بالاتر ساختمان باعث صرفه جویی قابل ملاحظه ای در هزینه های ساخت نیز خواهد شد‌.
بتن به عنوان یکی از قدیمی ترین مصالح مورداستفاده در صنعت ساخت وساز‌، از گذشته‌، موردتوجه کارشناسان و خبرگان این صنعت بوده‌است و علیرغم ورود مصالح جدید با کاربردهای خاص‌، بتن همچنان به عنوان اصلی ترین و پرکاربردترین مصالح در پروژه‌ها جایگاه خود را حفظ کرده‌است‌. در این راستا بتن پیش تنیده یکی از جدیدترین فرم های ساخت است که وارد مهندسی سازه شده‌است‌. ساختمان های جدید به خاطر نیاز به دهانه های بلندتر‌، ستون گذاری نامنظم (‌برای دستیابی به پلان های معماری زیباتر‌) حذف آویز تیر‌ها (‌جهت سهولت در اجرای عملیات تأسیسات‌)‌، اجرای سرعت بالاتر در کنار کاهش هزینه‌ها نیاز به استفاده از سیستم پیش تنیده را روزبه روز بیشتر مشخص می کند‌. در اکثر کشور‌ها این سیستم در ساختمان های زیر به کار گرفته می شود‌.
‌- ساختمان های بلند                       ‌- ساختمان های اداری و مسکونی
‌- پروژه های انبوه‌سازی مسکن          ‌- هتل‌ها‌، بیمارستان‌ها
‌- پارکینگ های طبقاتی                   ‌- مراکز آموزشی‌، فرهنگی و آمفی تئاتر‌ها
‌- مراکز درمانی و بهداشتی               ‌- مراکز تجاری
‌- سالن‌ها و انبارهای صنعتی             ‌- سالن های ورزشی و استادیوم‌ها
‌- ساختمان های خاص همچون بناهای یادبود‌، مخازن زمینی و هوایی آب و سوخت‌، فرودگاه‌ها‌، پل‌ها و مراکز هسته ای و سیلو‌ها
علاوه بر کاربردهای مختلف پیش تنیدگی در صنعت ساختمان و عمران‌، از مزایای آن جهت اجرای سازه های خاص و خدمات ویژه مهندسی استفاده های فراوانی می شود که ازجمله آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود‌:
‌- مقاوم سازی سازه های موجود (‌بخصوص در مناطق زلزله خیز‌)
‌- مهار خاک (‌نیلینگ‌)
‌- بالا بردن سازه های سنگین (‌heavy‌- lifting‌)
‌- اجرای سازه های ویژه نظیر اسکله‌ها و‌.‌.‌.
در تمام موارد بالا با استفاده از روش پیش تنیدگی منجر به دستیابی به مزایای ذیل می گردد‌:
1‌- دستیابی به دهانه های بزرگ‌تر با افزایش فاصله ستون‌ها و درنتیجه تعداد ستون های کمتر
2‌- کاهش ضخامت سقف
3‌- کاهش وزن فونداسیون و سازه                      4‌- کیفیت بالاتر ساخت
5‌- رسیدن به سطح تخت زیرین دال و سهولت در اجرای عملیات تأسیسات
6‌- انعطاف بیشتر در پلان معماری
7‌- سرعت بالاتر اجرا
8‌- عملکرد بهتر سازه در برابر زلزله
9‌- کاهش هزینه های ساخت
(‌ به دلایل کاهش وزن فونداسیون و سازه و کاهش ضخامت سقف کمتر آرماتور بتن )
ارائه دهنده مقاله: شرکت آکام پی تنیده - آگهی در صفحه 16