هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   223   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

50 درصـد کاهش تلـفات انـــرژی با نصب پنجره پـی . وی. سـی

کد مطلب: 3101
ضرورت صرفه‌جويي در مصرف انرژي در دنيا با بروز بحران انرژي در نيمه دوم دهه1970 ميلا‌دي مطرح شد و تاكنون در زمينه‌هاي مختلف پيشرفت قابل‌توجهی داشته است. به همین منظور به دنبال سلسله مقالات، یادداشت‌ها و مصاحبه‌های صورت گرفته در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی با استفاده از پنجره‌هایUPVCگفتگویی را در خصوص ضرورت اجرای مبحث 19 قانون نظام‌مهندسی با سیدمهدی زرگر، دبیر کمیسیون عمران نظام‌مهندسی ساختمان جهت اشاعه فرهنگ بهینه‌سازی مصرف انرژی ترتیب دادیم که در ذیل آمده و امید است گامی مؤثر در این زمینه صورت پذیرد.
پیام ساختمان : در خصوص هدف و ضرورت اجرای مبحث 19 قانون نظام‌مهندسی ساختمان توضیحاتی بفرمایید.
در سال‌هاي اخير به دلا‌يل گوناگون، لزوم صرفه‌جويي انرژي و محاسبه ميزان مصرف آن به‌عنوان يك ضرورت اجتناب‌‌ناپذير مطرح شد. گران‌تر شدن حامل‌هاي انرژي از یک‌سو و امكان استفاده بهتر از اين حامل‌ها در توليد كالاهاي باارزش از سوي ديگر، باعث شده است كه ميزان انرژي مصرف‌شده براي فعاليت‌هاي مختلف به‌صورت خاص و دقيق موردتوجه قرار گيرد. از جمله بخش‌هايي كه در مصرف انواع حامل‌هاي انرژي اهميت ويژه‌اي دارد، بخش مسكن است.
اين بخش در كشوري مثل ايران به‌‌يكي از‌بزرگ‌ترين مصرف‌كنندگان حامـل‌هاي انرژي مبدل شده كه عمده مصرف آن براي تأمين گرمايش ساختمان است. نكته قابل‌توجه آن بوده كه اين مصرف زياد با نرخ بازده كم مواجه است به‌گونه‌ای كه در اقتصاد‌هاي توسعه‌یافته با مقدار كمتري حامل انرژي نياز‌هاي اين بخش‌ها تأمين مي‌شود.
پیام ساختمان:چه عواملی در بخش ساخت‌وساز ساختمان در کشورمان موجب اتلاف انرژی می‌شود؟
عـوامل مختـلفـي از جمله استاندارد نبودن ساختمان‌ها در كشور، عدم به‌كارگيري مصالح و تجهيزات ساختماني عايق و مؤثر در كاهش اتلا‌ف انرژي در يك ساختمان سبب شده كه اكثر ساختمان‌هاي كشــور بزرگ‌ترين منبـــع اتلا‌ف انرژي باشند و فاقد ضوابط فني شناخته‌شده براي جلوگيري از اتلا‌ف انرژي محـسوب ‌شوند.
پیام ساختمان: سازمان نظام‌مهندسی ساختمان با توجه به اینکه وظیفه نظارت بر ساخت‌وساز را دارد چه اقداماتی برای اجرای درست جهت بهینه‌سازی مصرف انرژی انجام داده است؟
رعايت مقررات ملي ساختمان به‌خصوص رعايت مبحث 19 مقررات ملي ساختمان مي‌تواند اين مشكلا‌ت را به‌راحتی حل كند. البته در اين صورت علا‌وه بر صرفه‌جويي در مصرف سوخت ساختمان‌ها و جلوگيري از اتلا‌ف انرژی ‌بخش خانگي و تجاري به ميزان قابل‌توجهی آلودگي هوا كاهش می‌یابد و رسيدن به سطح آسايش مناسب و استفاده از مصالح و تجهيزات ساختماني نوين و استاندارد نيز به همراه خواهد داشت. براساس ماده 33 قانون نظام‌مهندسی كشور مسئوليت نظارت عاليه بر اجراي ضوابط و مقررات ملي ساختمان در طراحي و اجراي تمام ساختمان‌ها بر عهده وزارت مسكن و شهرسازي است.
در حال حاضر اجراي مبحث 19 مقررات ملي ساختمان براي همه ساختمان‌هاي دولتي اجباري است و اجراي آن براي همه ساختمان‌هاي بخش خصوصي واقع در تهران و شهرهاي تابع از سال 1384 اجباري شده و براي ساختمان‌هاي واقع در ساير شهرها و استان‌ها مطابق برنامه زمان‌بندی الزامی است.
علا‌وه بر ساختمان‌هاي درحال احداث، بخش عمده‌اي از مصرف انرژي در بخش ساختمان و مسكن مربوط به ساختمان‌هاي موجود و قديمي است كه به‌طور عموم بين 40 تا 60 درصد اتلا‌ف انرژي دارند. راهكارهاي اجرايي و با صرفه اقتصادي كه در ساختمان‌هاي موجود بتواند اتلا‌ف انرژي را كاهش دهد، با مميزي انرژي ساختمان مشخص مي‌شود.
پیام ساختمان : در زمینه اجرای این مبحث چه حمايت‌هاي مالي تسهیل‌کننده‌ای تاکنون صورت گرفته و مربوط به کدام بخش است؟
نكته قابل توجه آنكه اجراي اين مبحث در فضاي كاري بخش خصوصي انجام مي‌شود و بخش دولتي بعد نظارتي كار را بر عهده دارد. در واقع براي اجراي موارد صرفه‌جويي انرژي در ساختمان‌هاي درحال احداث در بخش غيردولتي، شهرداري‌ها وارد عمل مي‌شوند و در گردش كار صدور پروانه ساختماني و پايان كار ساختمان، كنترل و نظارت صحيح بر مبحث 19 مقررات ملي ساختمان، در طراحي و اجراي ساختمان انجام مي‌پذيرد.
وزارت راه و شهرسازي به‌عنوان ناظر عالي در زمينه ساخت‌وساز، بر عملكرد سازمان‌هاي عهده‌دار كنترل و اجرا در زمينه رعايت دقيق مقررات ملي ساختمان و ضوابط شهرسازي نظارت مي‌كند و درصورت مشاهده هرگونه تخلف، موارد را به مراجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان اعلا‌م و تا رفع تخلف، موضوع را از مراجع قانوني و در صورت لزوم مراجع قضايي پیگیری مي‌كند. اين نحوه اجرا باعث مي‌شود كه بعد اقتصادي از سوي سازندگان موردتوجه خاص قرار گيرد و مبناي تصميم‌گيري‌ها واقع شود. يكي از روش‌هاي حمايتي سياست‌هاي مرتبط با تبصره 19 حمايت‌هاي مالي در قالب كمك‌هاي بلاعوض يا تحويل تجهيزات و امكاناتي است كه بتواند زمینه رعايت اين اصل را فراهم كند.
پیام ساختمان: بر اساس مبحث 19 مقررات ملي ساختمان رعايت چه مواردی در ساختمان الزامي است؟    
عايق‌كاري ديوارهاي خارجي ساختمان (عايق‌كاري ديوارهايي كه با محيط بيرون يا فضاهايي كه ازنظر دمايي كنترل نمي‌شوند (نظير پيلوت) الزامي است، نصب پنجره‌هاي دوجداره با قاب‌های فلزي ترمال‌بريك، چوبي و يا PVC استاندارد، عايق‌كاري کانال‌های هوا، لوله‌هاي تأسیسات و سيستم توليد آب‌گرم، نصب سیستم‌های کنترل‌کننده موضعي نظير شيرهاي ترموستاتيك روي رادياتورها، نصب سیستم‌های كنترل مركزي هوشمند و مجهز به سنسور اندازه‌گيري دماي هواي محيط از الزامات است.
پیام ساختمان: بر اساس آمارها بیشترین اتلاف انرژی در بخش ساختمان از چه طریقی است؟
براساس آمارها اتلا‌ف انرژي ساختمان از طريق پنجره‌ها 30 تا 40 درصد است و به همين سبب بايد راهكارهاي استفاده از تجهيزاتي مانند پنجره‌هاي دوجداره فراهم شود. تنها با استفاده از پنجره‌هاي دوجداره كه يكي از موارد مبحث 19 مقررات ملي ساختمان است، 50 درصد از اتلا‌ف حرارتي كاسته مي‌شود و 20 درصد مصرف انرژي در ساختمان‌ها كاهش مي‌يابد.
اکثر مردم بر اين تفكرند که اجراي مبحث ١٩ مقررات ملي ساختمان سبب افزايش هزینه‌های ساختمان می‌شود در حالي که چنانچه اين مبحث در ساختمان به‌درستی اجرا گردد، علاوه براينكه هزینه‌های اوليه ساخت را کاهش می‌دهد، با توجه به صرفه‌جویی انجام‌شده در هزینه‌های بهره‌برداري و مصرف انرژي ساختمان، براي مصرف‌کننده سودآور نيز خواهد بود.
با اجراي مـبحـث ١٩مقررات ملي ساختمان شامل عایق‌کاری سيستم تأسیسات و لوله‌ها، عایق‌کاری جداره خارجي ساختمان و نصب پنجره‌های دوجداره استاندارد در ساختمان کمتر از ٥% سبب افزايش هزینه‌های ساختمان در اين قسمت می‌شود ولي از طرف ديگر ظرفيت سيستم گرمايش و سرمايش موردنیاز ساختمان را می‌توان تا ٤٠ % نسبت به حالتي كه اين مبحث اجرا نمی‌شود، کوچک‌تر انتخاب کرد که به نوبه خود کاهش زياد هزینه‌ها را در اين قسمت شامل می‌شود.