هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   223   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

رقابت مهندسی اصلاح طلبان و اصولگرایان

کد مطلب‌: 3195
سرانجام پس از مدت‌ها انتظار‌، اسامی لیست نهایی تأیید صلاحیت شدگان هفتمین دوره انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران منتشر شد تا افراد حاضر‌، در این فهرست رقبای جدی‌تر خود را بهتر بشناسند‌.
بر اساس بررسی های به عمل آمده‌، در این دوره‌، اسامی افرادی چون "حبیب ا... بیطرف" وزیر نیروی دولت اصلاحات و عضو کنونی هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران‌، "احمد خرم"‌، وزیر راه وترابری دولت اصلاحات و" اکبر ترکان"‌، رئیس فعلی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به چشم می خورد‌.
البته افراد صاحب نام حاضر در لیست نهایی منتشرشده برای تصدی کرسی هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان فقط به اسامی از پیش گفته محدود نشده و در ادامه این لیست می توان به اسامی افرادی چون"حمزه شکیب"‌، عضو میانه روی شورای شهر سابق‌، "ابوالفضل صومعلو" معاون سابق مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی دولت دهم‌،‌، "سید مهدی هاشمی" رئیس کنونی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی‌، "قاسم تقی زاده خامسی" مدیرعامل سابق آبفای تهران‌، "مجید شایسته" مدیرعامل سابق منطقه آزاد کیش و "غلامحسین پردلی" معاون شهرسازی شهرداری تهران در زمان احمدی نژاد هم برخورد‌.
در این فهرست‌، جدای از افراد حاضر سیاسی‌، چهره های دیگری از جنس معماری و شهرسازی هم حضور دارند که می توان به افرادی چون "ایرج رهبر" رئیس سابق انجمن انبوه‌سازان‌، دکتر "هرمز فامیلی" رئیس هیئت مدیره انجمن بتن ایران‌، دکتر"سیمین حناچی" استاد دانشگاه و همچنین مهندس"سعید غفرانی "رئیس کنونی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران هم اشاره داشت که گمان می رود‌، مشی سیاسی افراد نامبرده هم بیشتر‌، با جریان اصلاح طلبی مجاورت داشته باشند‌.
بررسی این لیست صرف نظر از پرداختن به مرام سیاسی افراد از پیش ذکرشده‌، به نظر می رسد در شرایط کنونی طرفداران سیاسی احمدی نژاد‌، خیز جدی برداشته تا کرسی های هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران را به تصرف خویش درآورند‌، امری که چندان هم سهل به نظر نمی رسد‌. به ویژه آنکه مردان کهنه کار وابسته به جریان دولت اصلاحات و طیف کارگزاران در شرایط زمانی حاضر‌، از ضریب نفوذ بیشتری در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران برخوردارند