هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   223   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

جای خالــی حمایت از تعاونگــران

 کد مطلب‌: 3166
با سلام و احترام چندی پیش خبری در خصوص موضوع پرونده تعاونی کارکنان برق تهران و پرونده 12 هزار نفر شاکی ثبت شکایت شده از تعاونی اداره برق تهران در خصوص عدم تحویل زمینهای خریداری شده توسط اعضاء پس از گذشت 20 سال را منعکس کردید‌. لطفا ما را در احقاق حقمان تنها نگذارید و در رسانه ای کردن موضوع ما را یاری کنید تا در جهت تسریع احقاق حقمان و سرعت بخشیدن به روند رسیدگی و صدور حکم که سالیان سال به طول انجامیده حرکتی انجام شود‌. اینجانب از اعضاء تعاونی اداره برق تهران هستم‌. امید است شما با یاری و اطلاع رسانی و روشنگری افکار عمومی باعث حرکت بسیار کند سیستم قضایی گردید و در جشن احقاق حقمان حضور داشته باشید»‌.
آنچه خواندید درخواست یکی از مخاطبان سایت پیام ساختمان بود‌، یکی از 12 هزار نفر شاکی پرونده شرکت تعاونی مسکن اداره برق درباره کلاهبرداری مدیران سابق این شرکت از اعضا به بهانه واگذاری زمین در هشتگرد‌.
اکنون در این زمینه پرونده های مختلفی در مراجع قضایی مطرح است‌. این پرونده در دادسراهای ناحیه 6‌، 12‌، امور اقتصادی تهران و دادسرای هشتگرد مطرح شده بود که با توجه به حجم و کثرت شکات و مالباختگان وزارت اطلاعات موضوع را پیگیری و کلیه پرونده‌ها تجمیع و به شعبه 10 بازپرسی دادسرای ناحیه 6 تهران ارجاع شد‌.
اوایل مهرماه سال 1392 برگزاری دادگاه متهمان شرکت تعاونی مسکن اداره برق تهران در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی آغاز شد و در نهایت بخش سوم این پرونده با بیش از 900 شاکی با برگزاری چهار جلسه در اردیبهشت ماه سال جاری رسیدگی به آن پایان یافت‌.
رسیدگی قضایی به این پرونده از سال 1382 در دستور كار سیستم قضایی قرار گرفت‌، در دو سال گذشته بیش از 25 جلسه دادگاه تشکیل شد و قاضی رسیدگی‌کننده به این پرونده اعلام کرد که دفاعیات از تمامی متهمان اخذ شده‌است‌، این در حالی است که رسیدگی به بخش دوم پرونده تعاونی مسکن اداره برق از 18 آبان ماه سال 93 آغاز شد‌.
در اولین جلسه رسیدگی به بخش دوم پرونده تعاونی مسکن برق به شکایت 200 نفر از شکات رسیدگی شد و به گفته قاضی سیامک مدیر خراسانی شکایت 4 هزار شاکی باقی مانده‌است‌، که جلسات دادگاه تا رسیدگی به شکایت 4 هزار شاکی دیگر این پرونده در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران ادامه دارد‌.
در حالی رسیدگی به بخش دوم پرونده تعانی مسکن اداره برق با برگزاری 8 جلسه و حضور 4 هزار شاکی در جلسات دادگاه‌، به پایان رسید که قاضی مدیر خراسانی رییس شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران گفت‌: برای برگزاری جلسات رسیدگی به بخش سوم پرونده تعاونی مسکن اداره برق باید هیات قضایی تصمیم گیری کند که جلسات رسیدگی به بخش سوم این پرونده در سال 94 برگزار می شود‌.
با شروع سال جدید در اواسط اردیبهشت ماه دادگاهی برای رسیدگی به بخش سوم پرونده تعاونی مسکن برق که دارای 900 شاکی بود تشکیل شد و با برگزاری چهار جلسه رسیدگی پایان یافت‌.
در اولین جلسه بخش سوم پرونده تعاونی مسکن اداره برق‌، به شکایت 200 نفر از شکات رسیدگی شد‌. قاضی سیامک مدیر خراسانی درباره تعداد شاکیان این پرونده گفته است‌: پرونده تعاونی مسکن اداره برق تاکنون دارای 12 هزار شاکی است‌، البته ممکن است باز هم افراد دیگری در دادسرا نسبت به این پرونده اعلام شکایت کنند‌.
قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده تعاونی مسکن اداره برق همچنین تصریح کرد‌: تلاش می کنیم رای نهایی سه بخش از پرونده تعاونی مسکن اداره برق را توام با یکدیگر صادر کنیم‌.
گفته شده زمان دقیقی برای اعلام نظر نهایی درباره رای پرونده مدیران سابق تعاونی مسکن برق مطرح نیست و به گفته قاضی رسیدگی‌کننده پرونده‌، پرونده مذکور بیش از 100 هزار برگ است که تمامی آنها باید مطالعه شود و این زمان زیادی را به خود اختصاص می دهد‌.
پس از برگزاری چندین نوبت دادگاه و رسیدگی به پرونده در سه بخش‌، پرونده محاکمه مدیران سابق شرکت تعاونی مسکن اداره برق‌، با بیش از 9 هزار شاکی پس از اعلام نظر کارشناسان به زودی مختومه می شود‌.
اتاق تعاون کجاست‌؟
مال باختگان زمین های فاز 5 شهر جدید هشتگرد طی سالهای گذشته بار‌ها و بار‌ها برای احقاق حق خود تجمعات اعتراضی برگزار کردند‌، اردیبهشت سال 90 جلوی مجلس رفتند‌، سال 91 در مقابل دادسرای عمومی تجمع کردند‌، دی ماه 91 دوباره روبروی ساختمان مجلس جمع شدند‌، سال 92 به دفتر ریاست جمهوری رفتند‌، همین چند ماه گذشته مقابل شعبه 76 دادگاه کیفری تجمع کردند‌، به کمیسیون ماده 90 نامه نوشتند و شکایت کردند و اما در همه این اتفاقات‌، هیچ اثر و نشانی از اتاق تعاون نبود‌. این در حالی است که همواره مسئولان اتاق تعاون مرکزی کشور از عدم حمایت گلایه کرده و خواهان توجه بیشتر مرم و مسئولان به امر تعاون شده‌اند‌. سوال اینجاست که آیا اتاق تعاون از تاثیر روانی این گونه تخلفات در ایجاد جو روانی علیه فعالیتهای تعاونی در کشور بی خبرند و نمی دانند وجود پرونده ای با این حجم از تخلفات و سابقه ای حدودا بیست ساله چه تاثیر مخربی بر فعالیتهای بزرگ و ارزشمند بخش تعاون کشور خواهد داشت‌؟ اصلا در چنین واقعه و وقایع مشابه دیگر‌، اتاق تعاون کشور و استان کجای قصه هستند؟.