هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   223   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مهاجرت روستائیان به شهر‌ها متوقف نشد

کد مطلب‌: 3196
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور گفت‌: با وجود اجرای طرح های عمرانی سخاوتمندانه در روستا‌ها در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی مهاجرت روستائیان به شهرهای بزرگ و کوچک متوقف نشد‌. سید ابوالفضل رضوی در حاشیه شورای اشتغال روستایی استان اصفهان در گفت و گو با ایرنا‌، افزود‌: نبود توسعه روستایی و توجه نکردن به روستا‌ها مشکلات بسیاری از جمله حاشیه نشینی برای شهرهای بزرگ به همراه دارد‌.
وی ادامه داد‌: دولت توجه عمیقی به توسعه روستا‌ها دارد و مشارکت مردمی را در توسعه روستایی رکن برنامه های خود می داند‌.
وی اظهار کرد‌: بر همین اساس در راستای رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و تاکید ای‌شان بر مسئله اقتصاد مقاومتی و همچنین با توجه به جایگاه محوری روستا‌ها در اقتصاد مقاومتی‌، دولت طرح ‹مشارکت مردم در راه اندازی واحدهای تولیدی مستقر در روستاها› را با هدف جلب مشارکت مردمی در فعالیت های اقتصادی روستا‌ها در دستور کار قرار داد‌.
رضوی ادامه داد‌: بر اساس این طرح در ازای 35 درصد آورده 50 خانوار روستایی؛ 65 درصد وام‌، در ازای 30 درصد آورده 100 خانوار روستایی 70 درصد وام‌، در ازای 25 درصد آورده 150 خانوار روستایی 75 درصد وام و برای 20 درصد آورده خانواده های 200 نفره 80 درصد وام به متقاضیان پرداخت می شود‌.