هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   223   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

70 درصد درآمد واگذاری برق به توانـیر می رسد

 کد مطلب‌: 3155
نمایندگان با تصویب ماده ای مقرر کردند« در اجرای ماده ۲۹ قانون سیاست های کلی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به دولت اجازه داده شود تا ۷۰ درصد منابع حاصل از واگذاری های مرتبط با صنعت برق را در بودجه سنواتی پیش بینی و جهت تکمیل طرح های نیمه تمام صنعت برق‌، به شرکت توانیر اختصاص دهد .»
از ابتدای جلسه علنی روز سه شنبه 31 شهریورماه مجلس شورای اسلامی بررسی طرح حمایت از صنعت برق کشور در دستور کار صحن علنی قرار گرفت‌.
موادی که در دستور کار مجلس بود پیش ازاین در بررسی اولیه طرح به کمیسیون انرژی جهت بررسی بیشتر ارجاع داده شده بود‌. نمایندگان در ادامه بررسی این مواد با حذف ماده ای موافقت کردند که وزارت نیرو را موظف می کرد جدول هزینه برقراری انشعاب برق را به تفکیک مناطق مختلف کشور و در کلان شهر‌ها به تفکیک مناطق شهرداری‌، به گونه ای تعیین و ابلاغ کند که میانگین آن از هزینه تمام شده بیشتر نشود‌.
وکلای ملت همچنین دو ماده از این طرح را مجددا به کمیسیون ارجاع دادند‌. طبق ماده‌ای به منظور تأمین برق مطمئن و پایدار در کشور‌، دولت مکلف می شد جهت توسعه و بهینه سازی شبکه های انتقال و فوق توزیع برق که در مالکیت دولت هستند‌، همه ساله منابع مالی موردنیاز را از کل بودجه عمومی دولت در بودجه سنواتی پیش بینی و اختصاص دهد‌. در این ماده نیز نمایندگان معتقد بودند بودجه ریزی در اختیار دولت است و نباید در قالب قوانین برای دولت تعیین تکلیف شود‌.