هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   223   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

جزئیات پرداخت تسهیلات بدون بهره مقاوم سازی

کد مطلب‌: 3177
سعید ایزدی‌، مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران از پرداخت تسهیلات بدون بهره مقاوم سازی با هدف مقاوم سازی و مرمت ساختمان های موجود در بافت های ناکارآمد شهری خبر داد‌.
محمدسعید ایزدی گفت‌: تسهیلات مقاوم سازی و مرمت ساختمان های واقع در محدوده های هدف با همکاری دو صندوق کارآفرینی امید و تعاون به مبلغ ۲۰ میلیون تومان سه ساله و به صورت قرض الحسنه در اختیار متقاضیان قرار می گیرد‌.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد‌: متقاضیان می توانند مشخصات لازم را به مدیران ادارات عمران و بهسازی شهری در استان های خود ارائه دهند تا این سهمیه را در اختیار‌شان قرار دهد‌.
مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران با بیان اینکه تسهیلات مذکور به صورت قرض الحسنه با حداقل کارمزد (‌4درصد‌) در اختیار متقاضیان قرار می گیرد‌، اظهار کرد‌: معاونت بهسازی و نوسازی شهری ایران با ردیف های بودجه ای که در اختیار دارد تسهیلاتی را در دو بخش ودیعه مسکن و نوسازی و مرمت ارائه می دهد اما امسال تنها ۳۰ میلیارد ریال به آن اختصاص یافت که مبلغ کمی است‌. با این حال این مبلغ را با کمک بانک‌ها چهار برابر و به ۱۲۰ میلیارد ریال افزایش دادیم تا یک سری وام بدون بهره پرداخت شود.