هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   223   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

کلید مسکن اجتمـاعی در دست روحـانی است

کد مطلب‌: 3190
عضو کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر اینکه مسکن اجتماعی ربطی به وزارتخانه های راه و کار و کمیسیون عمران مجلس ندارد‌، گفت‌: کلید مسکن اجتماعی در دست رئیس جمهوری است و روحانی باید این مسئله را حل کند‌.
علی نعمت چهاردولی اظهار کرد‌: طرح جامع مسکن اجتماعی توسط وزارت راه و شهرسازی آماده شده‌، ضمن آنکه فرایند کار توسط این وزارتخانه تشریح شده و حتی متن و سی دی آن تکثیر و در اختیار نمایندگان قرار گرفته‌است‌.
وی با بیان اینکه مظاهریان‌، معاون امور مسکن و ساختمان وزیر در جلسه با نمایندگان مجلس گزارش کاری در این باره ارائه کرد‌، تصریح کرد‌: اصل مطلب مسکن اجتماعی نه ربطی به وزارت راه دارد‌، نه به وزارت کار و نه کمیسیون عمران مجلس‌. این مسئله به شخص رئیس جمهوری ربط دارد‌.
وی با بیان اینکه مسکن اجتماعی همچنین به هیئت دولت مربوط است‌، ادامه داد‌: فرض کنید فردی می خواهد خانه ای خریداری کند و برای آن برنامه ریزی جامع و مشخصی نیز انجام داده ولی پولی در جیب ندارد‌، این حکایت وزارت راه و شهرسازی و طرح مسکن اجتماعی است‌.
عضو کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی وظیفه خود را در مسکن اجتماعی انجام داده‌است‌، بیان کرد‌: اینکه این طرح به چه روشی‌، با چه منابع مالی و چگونه اجرا شود‌، کاملا مشخص شده‌است‌، اما وقتی خط اعتباری کم سودی وجودی ندارد وزارت راه و شهرسازی چه کاری می تواند در این باره انجام دهد‌.
چهاردولی اظهار کرد‌: مسکن اجتماعی برای اقشار ضعیف‌، کم درآمد‌، زوج های در شرف ازدواج و زوج های تازه ازدواج کرده‌است‌، کسی که بر اساس قانون کار 800 هزار تومان درآمد دارد چگونه می تواند وارد بازار خرید مسکن شود؛ بنابراین باید برای این افراد مسکن اجتماعی را با اعتبارات کم بهره اجرا کرد‌.
وی با تأکید بر اینکه اولین قسمت مسکن اجتماعی هنوز حل نشده‌است‌، بیان کرد‌: واقعیت آن است که این طرح به لحاظ منابع مالی لنگ می زند و این مسئله فقط باید توسط شخص رئیس جمهوری حل شود.