هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   222   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

معماری مشهد باید اسلامی- ایرانی باشد

کد مطلب : 3019
عضو شورای اسلامی شهر مشهد گفت: معماری و شهرسازی در این شهر باید برگرفته از فرهنگ اسلامی و ایرانی باشد.
محمدحسن جهانبخش افزود: معماری ایرانی اسلامی باید به‌عنوان یکی از اولویت‌های شهری در مشهد شناخته‌شده و برای آن برنامه‌ریزی گسترده‌ای انجام شود.
وی در خصوص تبدیل‌شدن مشهد به پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال2017 نیز افزود: به عقیده بسیاری از مسئولین، انقلاب اسلامی نهضتی فرهنگی بوده است و از همین رو باید در سال2017 مظاهر اسلامی و انقلابی، انقلاب اسلامی در مشهد مقدس به نمایش گذاشته شود.
عضو شورای شهر مشهد با اشاره به اینکه باید معماری در شان شهر مشهد در پروژه‌های شهری اجرایی شود، تصریح کرد: یکی از اولویت‌هایی که باید تا سال 2017 در مشهد به‌صورت محسوس اجرایی شود اجرای معماری شهری مناسب است.
جهانبخش تصریح کرد: جامعه اسلامی متأثر از دین و شریعت از نظام ویژه‌ای در مناسبات شهری برخوردار است ، لذا اصول اساسی و بنیادین نظام حاکم بر رفتار و مناسبات شهری و شهرسازی باید بر اساس سنت و شریعت اسلامی باشد.
جهانبخش تأکید کرد: باید به فرهنگ اصیل اسلامی-ایرانی بازگردیم و این برگشت باید در معماری و شهرسازی نمود واقعی داشته باشد.
عضو شورای اسلامی شهر مشهد خاطرنشان کرد: هفتمین کنفرانس مدیریت ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری فرصتی مناسبی است برای پرداختن به موضوعاتی که در آنها باید توسعه ایرانی و اسلامی شهرها مدنظر قرار گیرد.
کلانشهر مشهد با 328 کیلومترمربع مساحت و سه و نیم میلیون نفر جمعیت سالانه پذیرای حدود 25 میلیون زائر است.