شهرداران موظف به اجرای مصوبات کمیته نما هستند

شمار نشریه : 222

کد مطلب : 3020
عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: در حال حاضر در تهران وضعیت معماری اسلامی و ایرانی ناامیدکننده و ازدست‌رفته است.
عبدالحسین مختاباد درباره توجه به معماری ایرانی - اسلامی در سطح شهر اظهار داشت:‌ بحث معماری در تهران انباشتی بیش از یک قرن دارد که حال‌وروز تهران را به این شکل درآورده است. تفکرات مختلف مهندسین که در طول یک قرن وارد تهران شدند و عاشق معماری آلمانی، فرانسوی و انگلیسی بودند دست‌به‌دست هم داده و معماری پایتخت را تسخیر کرده است.
وی ادامه داد: متأسفانه تهران نیز ناگهان به چندین برابر وسعت پیدا کرد و معماری خاص آن گم شد.
عضو شورای اسلامی شهر تهران افزود: اخیراً نیز شورای اسلامی شهر تهران مصوبه‌ای را باعنوان کمیته نما داشته است که بر اساس آن شهرداران مناطق موظف شدند تا جایی که امکان دارد نمای ساختمان‌های جدید بر اساس المان‌هایی که ایرانی و اسلامی هستند و تائید نیز شده‌اند، ساخته شود.
مختاباد یادآور شد: در کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر نیز که آقای چمران نیز در آن عضو است یک سری ضوابط مشخص‌شده که بر اساس آن المان‌ها و نمادها باید استانداردهای لازم را داشته باشد.