هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   222   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ضرورت آسیب شناسی منظر شهری

کد مطلب : 3018
رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران ضمن تأکید بر اینکه دولت، مجلس و مدیریت شهری در تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص سیمای شهر تلاش کنند، گفت: ساخت‌وسازها در شهر هیچ همخوانی با معماری ایرانی-اسلامی ندارند.
فاطمه دانشور با اشاره به اینکه ما نتوانستیم در بحث سیما و منظر شهری و ساخت‌وسازها بر اساس معماری ایرانی- اسلامی گام برداریم،‌ اظهار داشت: مقام معظم رهبری در دیدارشان با اعضای شورای شهر تهران و مدیران شهرداری بر این موضوع تأکید داشتند که بایستی معماری ایرانی- اسلامی موردتوجه قرار بگیرد.
دانشور با بیان اینکه مدیریت شهری بایستی در خصوص عدم تحقق معماری ایرانی- اسلامی و منظر شهری آسیب‌شناسی را انجام دهد،‌ بیان داشت: این موضوع هر چه زودتر باید صورت پذیرد چرا که با گذشت زمان مشکلات ما بیشتر خواهد شد.