هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   222   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بازار مسکن آمریکا

کد مطلب : 3033
قیمت خانه در شهرهای مهم آمریکا دوباره افزایش یافته است. بازار مسکن تابستان امسال نسبت به سه ماه اول امسال در شهرهای مهم دوبرابر از مکان های دیگر گران تر شده است و در واقع بیش از قیمت واقعی شان ارزش گذاری شده اند که طبق نظر کارشناسان مسکن نباید این روند صعودی را حباب بازار مسکن دانست، زیرا از نظر علم اقتصاد حباب سرانجام از بین می رود اما قیمت این خانه ها در شهر های مهم بسیار بعید است که سقوط کند. املاک برخی از مناطق به دلیل داشتن پایه های قوی اینگونه ارزش­ گذاری می شوند. بدین معنا که این خانه ها در مکان هایی واقع شده اند که مشاغل قوی داشته و رشد درآمد در آن مناطق در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد. قیمت مسکن در 14 منطقه از آمریکا، که شش تای آن در تگزاس قرار دارند، به دلیل شرایط خوب منطقه، بیش از ارزش واقعی شان قیمت گذاری شده اند. تقاضای خرید خانه در این مناطق حتی با وجود سقوط قیمت نفت، همچنان بالاست. برخی از این مناطق عبارتند از آستین ( تگزاس) ، هیوستون، چارلستون، میامی و واشنگتن دی سی، ناکسویل(تنسی )، فیلادلفیا و دالاس.
مترجم: نادیا زکالوند