هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   222   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

انتقاد از وضعیت موجود معدن

کد مطلب:3036
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بر ضرورت واگذاری معادن به افراد کاربلد تاکید کرد و گفت: هدف از ادغام وزارتخانه ها، تخصصی عمل‌کردن در حوزه های مربوط به هم بود، اما متاسفانه اکنون از این هدف فاصله گرفته ایم.
بهروز نعمتی از وضعیت موجود در بخش معدن انتقاد کرد و گفت: ایران دوازدهمین دارنده ذخایر معدنی در جهان است،اما با وجود غنی بودن در این حوزه،در بخش بهره برداری و ایجاد ارزش افزوده ضعیف عمل کرده ایم.
نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی افزود: متاسفانه درحوزه معادن به حدی که انتظار می‌رفت سرمایه گذاری صورت نگرفته و همین موضوع باعث حرکت کند در مسیر بهره برداری از مواد معدنی شده است.
وی تصریح کرد: البته باید توجه داشت که سرمایه گذاری برای تهیه زیرساخت های معدنی بسیار سنگین است و به همین دلیل نیز از معادن به نحو احسن بهره برداری نشده است.
عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه برضرورت حضور بخش خصوصی در بهره برداری از معادن تاکید کرد و گفت:متاسفانه برخی افراد نابلد، معدنی را یافته و آن را به نام خود ثبت کرده اند و به هیچ عنوان از آن بهره برداری نمی کنند، اکنون طبق قانون به شورای عالی معادن اختیار داده شده که در صورت عدم بهره برداری از یک معدن طی چند سال و تعطیل بودن، آن را به افراد کاربلد واگذار کند.
وی افزود؛ موضوع دیگر بحث خام فروشی است، به عنوان مثال ما سنگ آهن را به صورت خام صادر می کنیم، درحالی که به همان میزان واردات فولاد در سال داریم و اینگونه مسائل قابل تامل است.
این نماینده مردم درمجلس نهم همچنین نتیجه ادغام وزارت‌خانه‌های صنعت،معدن و تجارت را عدم توجه به حوزه معدن عنوان کرد و افزود: زمانی که وزارت معادن به صورت مستقل وجود داشت این بخش بهترین دوران خود را سپری می کرد،اما با ادغام این وزارتخانه‌ها فرصتی برای رسیدگی به مشکلات معدن داران وجود ندارد.