در ۳۵ سال گذشته؛ مراکز شهرها عمدتاً تخریب شدند

شمار نشریه : 222

کد مطلب: 3051
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در ۳۵ سال گذشته مراکز شهرها عمدتاً تخریب شدند، گفت: باید با استفاده از فرهنگ‌سازی و آموزش به این سمت حرکت کنیم که نیازی به توسعه شهرها در مناطق پیرامونی نیست و باید مناطق مرکزی شهرها احیا و بازسازی شود.
به گزارش پیام ساختمان به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی در نشست ستاد ملی بازآفرینی پایدار محدوده‌های و محله‌های هدف بهسازی، احیا و بافت‌های ناکارآمد شهری گفت: باید اندیشه گسترش شهر به سمت مناطق پیرامونی شهر و مرکزگریزی را در ایران تغییر دهیم و به این سمت برویم که توجه به مرکز شهرها و بافت‌های تاریخی بیشتر شود.
وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: تا می‌خواهیم درباره بافت‌های تاریخی و مرکزی شهرها تصمیمی اتخاذ کنیم، دوباره در هزار هکتار از بافت‌های اطراف شهرها خانه‌سازی می‌کنند یا بافت‌های تاریخی را تخریب و به جای آن آپارتمان‌سازی می‌کنند. آخوندی با ابراز تأسف از حاکم بودن این تفکر در زمینه شهرسازی در کشور پیشنهاد داد: برای تغییر این تفکر، باید یک «نظام مدیریت تغییر» با هدف اصلاح بافت تاریخی طراحی شود.