هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   221   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

افزایش ۵ میلیارد مترمکعبی تولید گاز

کد مطلب : 2910
معاون شرکت گاز از افزایش ۵ میلیارد مترمکعبی تولید گاز ایران در طول پنج ماهه نخست سال جاری خبر داد.
عبدالحسین ثمری با بیان اینکه بر اساس اعلام شرکت برتیش پترولیوم انگلیس، در حال حاضر ایران بزرگ‌ترین دارنده ذخایر گاز طبیعی جهان است، گفت: اگر در پساتحریم منابع مالی تامین شود توسعه میادین گازی از اولویت ها خواهد بود.
معاون شرکت ملی گاز با اعلام اینکه هم اکنون توسعه میادین در اختیار شرکت ملی نفت است اما به هر حال برداشت از مخازن و میادین مشترک در اولویت است، تصریح کرد: با توجه به اینکه در گذشته تامین کمپرسورها از خارج انجام می گرفت اما هم اکنون و در حال تهیه کمپرسورها با برند داخلی در کشور هستیم.