هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   161   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

خانه سقفی


در رقابتی برای هشت خانه در چیبای ژاپن، معماران Betillon/Dorval‐Bory طرحی ارائه دادند كه سبك زندگی جدیدی را معرفی می‌کند. در این طرح از تحلیل Junichiro Tanizaki در اثر معروفش «ستایش سایه ها» الهام شده و در واقع پیشنهاد طرح هشت خانه آنها متشكل از هشت سقف است. كف این خانه از سطح زمین فاصله دارد و بالاتر از آن ساخته‌شده كه می‌توان از فضای زیر ساختمان به عنوان پاركینگ وسایل نقلیه، دسترسی به باغچه و داشتن چشم‌انداز پیوسته به زمین استفاده كرد.

این خانه‌ها همانند Villa Latapi، از خیابان جداشده‌اند اما با پنجره ای‌ كه فقط با یك چهارچوب مشخص شده ، به باغ وسیعی چسبیده است. این تیرچه‌های چوبی نور زیادی را به داخل راه می‌دهند اما از طرفی ساكنان، حریم خاصی نخواهند داشت. چهارخانه در پروژه وجود دارند: خانه بزرگ خانوادگی + كنج 250 مترمربع، خانه بزرگ 147 مترمربع، خانه متوسط 128 مترمربع و خانه كوچك 95 مترمربع.

بعضی از خانه‌ها دوبلكس هستند و اتاق‌خواب‌ها در طبقه دوم قرار دارند. اتاق خواب های طبقه بالا با پانل‌های شیشه‌ای جداشده‌اند و نور به راحتی از آنها می‌گذرد. بلوک‌های مركزی شبیه به خانه‌هایی سفید و كوچك داخل یك خانه دیگر هستند كه زیر این سقف بزرگ پناه آورده‌اند.برای از بین بردن شیب كم زمین آن محل، در اطراف خیابان كمی خاک‌ریزی كردیم.سطح بالاتر ساختمان سراسر یكسان است و تنها فضای زیر ساختمان و باغ، تغییرات توپوگرافی دارند.این طراحی صرفه‌جویی های زیادی در مصالح، هزینه‌های ساخت و همچنین انرژی دارد و مشتاق تنظیمات فضایی، سازماندهی های مجدد و پیشرفت‌های ممكن است. به عنوان مثال، کنج‌های ساختمان، فضاهای عجیب و جالبی هستند كه بعضی مواقع در خانه گنجانده می‌شوند و برخی اوقات نیز فضای جمعی مشتركی برای بازی بچه‌ها هستند.این خانه‌ها شما را به خلاقیت دعوت می‌کنند و به دوران كودكی بازمی‌گردانند.