حاجی فیروز تپه

شمار نشریه : 161


دره سولدوز در آذربایجان غربی جنوب دریاچه ارومیه هزاره ششم ق.م

بر آن شدیم که در هر شماره از پیام ساختمان به بررسی محوطه های مسکونی از دوران نوسنگی تا دوران قبل و بعد از اسلام بپردازیم. متن زیر نگاهی به محوطه مسکونی حاجی فیروز تپه واقع در دره سولدوز در آذربایجان غربی جنوب دریاچه ارومیه هزاره ششم ق.م در شماره بعد به گودین تپه خواهیم پرداخت .

حاجی فیروز تپه در دو کیلومتری جنوب تپه حسنلو در دره سولدوز ،جنوب دریاچه ارومیه واقع شده است . در این تپه 6 طبقه استقراری دیده شده است که در طبقه پنجم و ششم با علت بالا بودن سطح آبهای زیر زمینی به دشواری آشکار شده .حاجی فیروزتپه با دوره حسونا در بین االنهرین همزمان است . اقتصاد مردم حاجی فیروز تپه دامداری و کشاورزی است.