هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   220   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

شناسنامه‌دار شدن ساختمان‌ وضعیت معماری را بهتر می‌کند

کد مطلب : 2812
عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت:درصورتی‌که قوانین ملی ساختمان در شهر تهران اجرایی شود و ساختمان‌ها شناسنامه‌دار شوند، شاهد معماری یکدست در سطح شهر خواهیم بود.
عباس جدیدی ادامه داد: باید به سمت شناسنامه‌دار کردن ساختمان‌ها پیش برویم و در این خصوص نیز کمیته نما در سطح مناطق 22‌گانه شهر تهران تشکیل‌شده که به سیما و منظر ساختمان‌های در حال ساخت توجه بیشتری خواهد داشت.عضو شورای اسلامی شهر تهران افزود:‌ کمیته نما مربوط به ساختمان‌های در حال ساخت است و ساختمان‌های قدیمی که ساخته‌شده‌اند دیگر نمی‌توان نمای آنها را تغییر داد و اگر قصد نوسازی و یا بازسازی داشته باشند باید به کمیته نما برای تعیین نمای ساختمان خود بروند ولی در کل نمی‌توان نمای ساختمان‌های قدیمی را تغییر داد.
جدیدی گفت: در حال حاضر معماری شهر تهران وضعیت خوبی ندارد و باید با ساماندهی ساختمان‌های جدید برای حل این معضل استفاده کنیم.