هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   220   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مسکن مهـر‌؟ به همین خیـال باش‌!

کد مطلب‌: 2777
«متقاضی مسکن مهر پردیس‌، لطفا در اسرع وقت جهت تشکیل پرونده فروش اقساطی با اصل و تصویر مدارک شناسایی و گواهی درآمد متقاضی و ضامن به آدرس پردیس‌، جنب شهرداری‌، طبقه… واحد… مراجعه نمایید‌. بانک مسکن»
عجبا‌! بانک مسکن شهر جدید پردیس با ارسال پیامکی به متقاضیان مسکن مهر‌، از آنان می خواهد پرونده فروش اقساطی خود را تشکیل بدهند‌. حالا تشکیل پرونده فروش اقساطی چیست‌؟ برای گرفتن دفترچه اقساط‌! که متقاضی مسکن مهر‌، از همین الآن شروع کند به بازپرداخت تسهیلات مسکن مهر‌! این در حالی است که نه مسکن مهر را تحویل متقاضیان داده‌اند و نه قرار است به زودی تحویل دهند‌! در سال قبل گفته شد تمامی مسکن مهر کشور در سال 94 تکمیل و تحویل می شود و حالا می گویند پرونده مسکن مهر در سال 95 بسته خواهد شد‌! طرف خیلی خوش قول است‌، پیامک هم می دهد‌! فرستندگان این گونه پیامک‌ها چرا از خود‌شان نمی پرسند که وقتی متقاضی‌، مسکن مهر خود را امسال تحویل نگرفته و معلوم هم نیست که سال بعد به او تحویل شود یا نشود‌، چرا باید از الآن قسط بپردازد‌؟ از این‌ها گذشته‌، کسی که قرار است دفترچه اقساط بگیرد و قسط بپردازد برای چه باید گواهی درآمد بیاورد‌؟ اگر کسی درآمد نداشته باشد به او دفترچه اقساط نمی دهند‌؟ بهتر نیست دفترچه اقساط داده شود و بگذاریم هرکسی خودش به فکر پرداخت اقساطش باشد‌! ای کاش این سختگیرهایی که یک بُعد از مسکن مهر را شامل می شود و دربرگیرنده ضامن و گواهی درآمد متقاضی و دفترچه اقساط و چنین چیزهایی است‌، آن طرف قضیه را هم شامل می شد‌. به عنوان نمونه پروژه های مسکن مهر باید طبق جدول زمان بندی ساخته‌، تکمیل و تحویل می شد‌، همچنین سازندگان مسکن مهر در قرارداد خود بندی را برای تعهد تکمیل پروژه در موعد مقرر و نیز پرداخت جریمه دیرکرد دارند‌. چرا سازندگان و مسئولانی که وظیفه نظارت بر حسن انجام کار سازندگان را داشتند و دارند به وظیفه خود عمل نکردند‌؟ تکلیف جریمه دیرکرد چه می شود‌؟ چرا هیچ جا حرفی از جبران خسارات تطویل انجام پروژه نمی شود‌؟ آقایان می دانند دو سال تأخیر در تحویل یک واحد‌، برای مستأجری که فرش زیر پایش را فروخته تا آورده اولیه را تأمین کند یعنی چه‌؟ و این آقایان با خوش باوری‌، فکر می کنند افرادی که تابه حال از مسکن مهر فقط وعده‌اش را شنیده‌اند برای گرفتن دفترچه اقساط مراجعه می کنند‌؟ پس بنشینید تا بیایند‌.
یک متقاضی مسکن مهر پردیس