هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   220   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

معاون وزیر راه و شهر سازی: باید ساختمان هایی با انرژی صفر بسازیم

کد مطلب:2677
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه وضعیت حاضر کشور در مصرف انرژی و منابع در مقایسه با دیگر کشورهای جهان نامطلوب است، گفت: دولت یازدهم به این موضوع واقف است که باید تولید گازهای گلخانه ای را کاهش دهد.
 پیروز حناچی اظهار داشت: پیوستن ایران به پیمان کیوتو در خصوص حرکت بین المللی در جهت کاهش گازهای گلخانه ای نشان می دهد که ایران نسبت به کشورهای جهان موظف است سهم گازهای گلخانه ای را کاهش دهد.
حناچی به سهم بخش مسکن در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: سهم صنعت ساختمان به خصوص بخش مسکن در کلان شهرها رابطه مستقیمی بر افزایش قیمت ساختمان، نفت و تورم دارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین از اهداف جدید بند «ق» آیین نامه ماده 18 اصلاح الگوی مصرف خبر داد و گفت: ابلاغیه ای به کمیسیون زیربنایی کشور در خصوص استفاده از توان بخش خصوصی برای اجرای طرح برچسب انرژی ساختمان ارسال شده است که مصرف انرژی را تا حد قابل توجهی کاهش خواهدداد.
حناچی با تاکید بر ساخت و سازهای اصولی به دست اندرکاران و مسئولان حوزه صنعت ساختمان اظهار داشت: امروزه در جهان ساختمان هایی با انرژی صفر به صورت پایلوت ساخته می شود، و ما نیز باید به منظور بهینه سازی مصرف انرژی این ساختمان ها را به صورت پایلوت احداث کنیم.