منزل شخصی فرانک گهری

شمار نشریه : 161


منزل شخصی گهری تغییریافته‌ی خانه ایست متعلق به سبک دوره استعمار هلند، باقی‌مانده از دهه‌ی 1920، فرانک گهری و همسرش برتا با تولد پسرشان آلخاندرو در سال 1977 آن را خریداری کرده و در آن جا ساکن شدند. گهری در همسایگی پارک اقیانوسی سانتا مونیکا زندگی می کرده است اما به نبش بیست و دوم و خیابان‌های واشینگتن نقل‌مکان می‌کند. اگرچه این خانه‌ی رنگین، خانه‌ی آرزوهای آنان نبود، با این حال فرانک گهری این خانه‌ی متعلق به سبک دوره‌ی استعمار را به موردی سودمند تبدیل کرد. برتا، فرانک را برای آزمایش علائق معمارانه اش، بر سکونتگاهشان تشویق کرد، گهری تا آنجا پیش‌رفت که خانه را در مصالح صنعتی پنهان کند. موج‌دار کردن فلز، حصارهای زنجیر وار، نماهای شیشه‌ای و استفاده از تخته چند لا برای وسعت دادن به خانه، ایجاد فضای اضافی از درون به بیرون از خانه اصلی، بخشی از فعالیت‌های وی بود. گهری دیوارها را به زمین کوبید و سقف‌ها را حذف کرد تا فضا را دگرگون سازد، درحالی‌که بسیاری از ترکیبات خانه اصلی را نگه داشت، مانند آسفالت ماشین رو که به عنوان زمین آشپزخانه‌ای جدید استفاده شده است. در واقع این پروژه بود که منجر به شهرت گهری شد و باعث شد که وی بتواند شیوه‌ی خاص معمارانه ی خویش را گسترش دهد.