هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   161   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نمای بازیافتی متغیر


طرح پیشنهادی استفان مالکا برای یک اقامتگاه مرکزی دانشجویی در پاریس, مازاد تولیدات صنعتی و نیاز به اصلاح و فرم ساخته‌شده‌ی شهری با سکونت‌گاه پوشیده از جعبه‌ی 'ame-lot' را با هم جفت‌وجور کرده است. این نما در یک تخصیص از نسبت‌های تقریباً مارسل دوشانی عینیت یافت. معمار و هنرمند گرافیتی فرانسوی یک پوسته از تخته‌ پهن چوبی که می‌توانند تا شوند و یک هندسه‌ مدولار تولید کنند را ارائه کرده است.

این طرح در زنده کردن یک زندگی جدید در یک ساختمان موجود هدفمند و با استفاده از لولاهای افقی نگه داشته شده است. یک پوشش جدید یک رهیافت محیطی جدید را نمایان کرده است, که شامل رو گذاری لایه لایه شده از سیستم و مصالح موجود است و یک گام فراتر از بازیافت صرف و تعیین یک معنای جدید از دور انداختن, دریای آزاده میکرو یکبار مصرف و نهایتاً تبدیل آنها به یک طرح کلان است.

قدرت یکپارچگی به وضوح در این اثر با واژگونی کامل از رابطه‌ی اغلب مخرب بین محیط و مصرف گستاخانه متبلور گشته است. معمار مطرح می‌کند که دیوارها باید ضخیم باشند و فرم شهری نیازمند به یک فضای همیشه در حال تغییر از محصولات جانبی محیط‌زیست خود است.