نشریه شماره   219   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

وجود780هزار انشعاب غيرمجاز

کد مطلب : 2664
بايستي ساختارها به‌گونه‌ای تعريف شود تا به‌آسانی بتوان نياز آب و برق مردم را تأمین کرد تا آنان به سمت آب و برق غیرمجاز نروند.
قائم‌مقام وزير نيرو گفت: وجود 780 هزار انشعاب غيرمجاز آب و برق باعث شده 3.5 درصد مصرف غيرمجاز در کشور داشته باشيم.
ستار محمودي در پانزدهمين گردهمايي امور زنان و خانواده صنعت آب و برق با اشاره به اينکه اين وزارتخانه در بين ساير وزارتخانه‌ها از لحاظ بينش و منش، يک وزارتخانه متين معنوي است، افزود: نگاه‌ها به وزارت نيرو نگاه مثبت است؛ زيرا دو نياز اصلي جامعه يعني آب و برق مردم را تأمین مي‌کند.
وي با اشاره به خدمات وزارت نيرو به مردم و جايگاه اين وزارتخانه به دليل ارتباط نزديک آن با مردم، ادامه داد: وقتي مردم از ما راضي باشند يعني اينکه نگاه مردم به حاکميت بهتر شده و برخي خدمات مانند مطالعات منابع آب و کيفيت منابع آب و برق و سامانه‌ها که جزو خدمات حاکميتي هستند، بايد از توجه ویژه‌ای برخوردار شوند.