هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   219   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

معاون وزیرکشور‌: از تخلفات زمیـــن خـــواری نخواهیـــم گـــذشت

کد مطلب‌: 2723
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور گفت‌: تحت هیچ شرایطی از تخلفاتی که منجر به زمین خواری و تغییر کاربری های غیرقانونی باشد‌، نخواهیم گذشت و حتما جلوی این کار را با کمک فرمانداران خواهیم گرفت‌.
هوشنگ خندان دل با اشاره به برنامه ریزی و جهت گیری در بودجه سال آینده‌، گفت‌: باید چارچوب های عملیاتی‌تر و اجرایی‌تر را برای کشور در بحث بودجه و برنامه ششم توسعه مدنظر قرار بدهیم‌.
وی با تأکید بر لزوم جلب مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی و غیردولتی در پروژه‌ها‌، افزود‌: بودجه دولت برای استان‌ها ازجمله کرمان عددی نیست درحالی که اعتبارات بخش های غیردولتی بیش از این است و باید این اعتبارات محقق و عملیاتی شود‌.
خندان دل با ابراز امیدواری از اینکه در استان‌ها با تقویت برنامه ریزی و سازوکارهای تشخیص پروژه و تخصیص منابع بتوانیم بخش بزرگی از محدودیت منابع را جبران کنیم‌، گفت‌: در حوزه شهرداری‌ها نیز باید به همین ترتیب عمل کرد و در تخصیص اعتبارات توجه داشت که منابع بر اساس اولویت های زمان بندی و موضوعی اختصاص یابد‌.
معاون امور عمرانی وزارت کشور ادامه داد‌: تلاش کردیم با فعال سازی کمیته های انطباق در فرمانداری‌ها شرایطی به وجود آوریم که دقت مسئولان در هزینه کرد اعتبارات بر تأمین منافع مردم متمرکز شود و نتیجه آن همراهی و ایجاد برآیند واحد برای تلاش در حوزه های مختلف خواهد بود‌.
وی افزود‌: باید امید مردم همواره رو به افزایش باشد که این امید با خوب و مفید کار کردن افزایش می یابد و با افزایش نرخ مشارکت مردم این را ثابت خواهیم کرد‌.
خندان دل با اشاره به سیل مهاجرت از روستا‌ها و شهرهای متوسط به شهر‌ها بزرگ‌، گفت‌: هرچند ریشه این پدیده در اقتصاد ناسالم و فقدان جذابیت های محیطی است اما برای جلوگیری و کند کردن این روند سعی کرده ایم بودجه ای برای تقویت عملکرد شهرداری و دهیاری‌ها اختصاص دهیم‌.
وی مبارزه با زمین خواری و تغییر غیرقانونی کاربری اراضی را از اولویت های وزارت کشور و دولت یازدهم عنوان کرد و خطاب به فرمانداران تأکید کرد که این امر را در شهرستان‌ها مدنظر قرار داده و با تخلفات قاطعانه برخورد کنند‌.
خندان دل افزود‌: تحت هیچ شرایطی از تخلفاتی که منجر به زمین خواری و تغییر کاربری های غیرقانونی باشد‌، نخواهیم گذشت و حتما جلوی این کار را با کمک فرمانداران خواهیم گرفت و در مدت کوتاهی دستاوردهای بسیار قابل توجهی داشته ایم‌.
معاون وزیر کشور گفت‌: منابع استانی در چارچوب نظام برنامه ریزی توزیع می شود و باید فرمانداران دقت داشته باشند که از تخصیص منابع بیش ازحد به پروژه‌ها جلوگیری شود‌.
وی افزود‌: معضل نیروی انسانی در شهرداری‌ها بسیار قابل توجه‌است و در برخی شهرداری‌ها سه تا پنج برابر نیاز‌، نیروی انباشته شده داریم و منابع که باید به مصرف عمران و آبادانی شهر و رفع نیازهای مردم برسد‌، صرف هزینه های جاری می شود‌. باید جلوی این کار را گرفته و این مسیر اصلاح شود‌.
خندان دل خاطرنشان کرد‌: باید سمت وسوی اعتبارات در شهرداری‌ها برای عمران و آبادانی شهر باشد.