مشارکت بخش خصوصی در انتخابات نظام مهندسی

شمار نشریه : 219

کد مطلب‌: 2724
نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با مثبت ارزیابی کردن ابلاغیه تازه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر منع شرکت کارکنان نهادهای عمومی و سازمان های دولتی در انتخابات هیئت مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان با تأکید بر ممکن نبودن اجرا و نظارت توأمان گفت‌: با این ابلاغیه جدید فرصت مشارکت و همکاری بخش خصوصی در انتخابات هیئت مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان میسر می شود‌.
حجت اله عامری در بیان نقطه نظرات خود درباره ابلاغیه جدید وزیر راه و شهرسازی مبنی بر منع شرکت کارکنان وزارت کشور‌، شهرداری‌ها‌، اعضای شورای اسلامی شهر و روستا در انتخابات هیئت مدیره سازمان های نظام مهندسی یا کاردانی ساختمان گفت‌: قرار بود در رابطه با منع حضور کارکنان وزارت کشور‌، شهرداری‌ها‌، اعضای اسلامی شورای شهر و روستا در نامزدی و انتخابات هفتمین دوره انتخابات نظام مهندسی ساختمان جلساتی با حضور وزیر کشور برگزار شود که به نظر می رسد با ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی این جلسات به نتیجه رسیده‌است‌. در مجموع منع حضور و شرکت این گروه‌ها در انتخابات هیئت مدیره می تواند جلوی برخی از سوء استفاده‌ها و تخلفات احتمالی را بگیرد‌.
نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور افزود‌: یکی از وظایف هیئت مدیره های سازمان های نظام مهندسی ساختمان نظارت بر حسن اجرای عملکرد همکاران نظام مهندسی در سطح استان‌هاست‌. اگر اینگونه باشد که کارکنان هم مجری و هم ناظر باشند نمی توانند به وظایفی که در سازمان های نظام مهندسی استان خود بر عهده آنهاست به طور کامل و صحیح عمل کنند‌. همچنین کارکنان وزارت راه و شهرسازی نیز به نوعی وظیفه نظارت بر عملکرد‌ها را بر عهده دارند که این ممنوعیت شرکت در انتخابات هیئت مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان باعث می شود تا تداخل نظارتی ایجاد نشود‌. به بیانی دیگر اجرا و نظارت توأمان هیچ گاه ممکن نیست‌.
عامری در بیان نظر خود ابلاغیه جدید وزیر راه و شهرسازی برای منع شرکت کارکنان وزارت کشور‌، شهرداری‌ها‌، شورای شهر و روستا‌، نظام مهندسی ساختمان و وزارت راه و شهرسازی در انتخابات هیئت مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان را اقدامی مؤثر خواند و پیشنهاد کرد‌: در صورت تمایل کارکنان سازمان‌ها و نهادهای عمومی نامبرده شده و افراد علاقه مند می توانند از سمت خود استعفا دهند و در انتخابات شرکت کنند‌.
نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسی کشور در پاسخ به این سؤال که منع حضور کارکنان نهادهای مردمی همچون شهرداری‌ها که مجری طرح های شهری هستند در انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان تا چه میزان در بهبود وضعیت موجود مؤثر می افتد‌؟ گفت‌: اگر هدف ما توسعه مهندسی کشور باشد باید بپذیریم هر کدام از ما وظایفی را در ساختارهای اداری خود بر عهده داریم‌. چه این وظایف در شهرداری باشد یا وزارت کشور و شورای شهر‌. به هرحال مسئولیتی را بر عهده داریم و اینکه بخواهیم همزمان با مسئولیتی که در حوزه ساختمان بر عهده داریم در انتخابات هیئت مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها نیز شرکت کنیم بدون آنکه از سمت قبلی خود استعفا بدهیم تداخل در وظایف صورت می گیرد و ما را از هدف اصلی که همانا توسعه مهندسی کشور است دور می کند‌.
عامری در پایان تأکید کرد‌: بهتر است افرادی که در نهادهای عمومی و سازمان های دولتی شاغل نیستند و به عبارتی متولی ساخت وساز کشور محسوب نمی شوند مسئولیت هیئت مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان را بر عهده بگیرند‌. با این اقدام می توان به بخش های خصوصی فرصت همکاری و مشارکت را داد.