هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   161   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

خطوط نغمه شهري


گروه معماری و دکوراسیون: نماي هنر و معماري يك اثر معماري است كه مسلماً به عنوان يك كار معماري موضوع بحث روز است. اين نما تجربه‌ آگاهانه‌ای از فضا ارائه می‌دهد و به اين خاطر، به نظر می‌رسد كه انجام فعاليتي معمول در درون اين ديوارهاي بتني نفوذپذیر تا حدودي دشوار باشد؛اما چه می‌شود اگر فضاي نماي استثنايي بتواند به عنوان چيزي غير فضايي استفاده شود؟ پاسخ آلارد ون هورن Allard van Hoorn هنرمند، در اولين نمايشگاه تك نوازی‌اش به اين سؤال، خطوط نغمه شهري Urban Songline بود. ون هورن گالري تمثيل واره طراحی‌شده توسط استيون هال و ويتو آكنچي را با رشته‌های متقاطع ميزان شده با نت هاي موسيقي گوناگون تجهيز نمود؛ تشكيل يك مكان با تارهاي ويژه كه فضاي نماي غیرمعمول را به يك ادوات موسيقي با مقياس بزرگ تبديل كرده است. بنابراین تجربه فضايي كه در روكش نارنجي مايل به قرمز روشن فرو رفته، به يك تجربه صوتي قابل تعبير است.