هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   219   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

احداث پارك مقررات ملی گامی در فرهنگ سازی نوین

کد مطلب‌: 2699
مسئول کمیته پژوهش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان در خصوص احداث پارک ملی مقررات ملی ساختمان گفت‌: پیاده سازی پارك مقررات ملی ساختمان برای آموزش به کودکان قبل از رسیدن به سن قانونی و آشنا نمودن آنان با قوانین و مقررات حاکم بر ساخت وساز به ویژه مباحث مرتبط با ایمنی‌، بهداشت و حفاظت فردی با گردش هر فردی در یک فضای کاملا آموزشی می تواند فرهنگ سازی نوینی در صنعت ساختمان باشد‌.
اسمعیل تیموری در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان با بیان اینکه امروزه صنعت ساختمان در حال رشد و پیشرفت است و نیاز این مهم در حوزه ساخت وساز یک اصل به شمار می آید‌، اظهار داشت؛ یکی از بزرگ ترین مشکلات پیش روی جامعه مهندسان و بهره برداران فرهنگ سازی در حوزه ساخت وساز است‌.
وی ادامه داد‌: شکل گیری یک مجموعه واحد در فضایی مناسب در قالب پارک مقررات ملی ساختمان که در آن شیوه های صحیح ساخت وساز‌، استفاده از روش های اجرای نوین و مناسب‌، استفاده از مصالح استاندارد و... را برای اقشار مختلف آموزش و یادآوری خواهیم کرد و برقراری ارتباط بین مهندسین و کودکان (‌نوجوانان و جوانان‌) به عنوان جامعه هدف اول و اثرپذیر در کنار خانواده‌ها به عنوان جامعه هدف دوم که درگیر به مسائل گوناگون ساخت وساز اعم از لحاظ شهرسازی‌، معماری و... هستند؛ می تواند بسیار مفید واقع شود‌.
وی افزود‌: با مدنظر قرار دادن نمایشگاه های جزیره ای دائمی مرتبط با بخش های مختلف مقررات ملی ساختمان با محتوای بخش های مختلف از قبیل اجرای ساختمان های سبز (‌شبیه سازی ساختمانی مطابق مقررات ملی ساختمان‌) و تجهیزات پارك های آموزش سازه های فولادی‌، بتنی‌، بنایی‌، مسائل تأسیسات برقی‌، مکانیکی و‌... به آموزش و گسترش فرهنگ شهرسازی و معماری اصیل ایرانی‌- اسلامی پرداخت‌.
تیموری با اشاره به نقش مردم در ساخت وسازهای شهری و روستایی تأکید کرد‌: ابتكار دیگری كه در این پارك‌ها صورت می گیرد این است که محوطه ای در مقیاس بسیار ریز از پارك های آموزش به صورت یك شهر مینیاتوری ماکت سازی خواهد شد‌.
وی در ادامه تصریح کرد‌: ایده اولیه این پارك كه می تواند به صورت رایگان در اختیار مدارس‌، دانشگاه‌ها‌، دستگاه های اجرایی و... قرار گیرد‌، توسط جمعی از متخصصین استان گلستان در قالب شرکت دانش بنیان پارت نو طرح با هدف آموزش رفتار فنی و مهندسی برای كودكان و نوجوانان طراحی و در مراحل نهایی به سر می برد و اگر از حمایت های وزارت راه و شهرسازی‌، شورای شهر‌ها‌، شهرداران و هیئت مدیره های سازمان نظام مهندسی ساختمان برخوردار باشد‌، می تواند در گسترش فرهنگ سازی و حتی آینده ساخت وساز ما نگرش متفاوتی را رقم زند‌.