هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   219   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

معضلات ادوار گذشته انتخابات نظام مهندسی

کد مطلب‌: 2697
الهام صمد زاده -  انتخابات هیئت مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها هر سه سال یک بار‌، بر اساس ماده 11 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان صورت می گیرد‌.
در نگاه اجمالی به شش دوره انتخابات هیئت مدیره برگزارشده به این مهم دست می یابیم که متأسفانه در ادوار گذشته برخی از بندهای ماده 11 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بر اساس یک سری ملاحظات انجام نشده یا حتی مورد بی مهری برخی از مسئولان وقت قرار گرفته بود‌. البته باید متذکر شد که فرآیند انتخابات از اولین دوره تا به امروز هیچ فرقی نکرده و تنها در هفتمین دوره انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان یک سری ضوابط قانونی مغفول مانده و اجرانشده از سوی وزارت راه و شهرسازی به جد‌، مورد پیگیری قرار گرفته‌است‌.
گفتنی است مهم ترین معضلات انتخابات هیئت مدیره در شش دوره گذشته‌، بنا به اظهارنظر کارشناسان این حوزه‌، نبود حساسیت در تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات هیئت مدیره‌، جناح بندی و لابی گری مغرضانه برخی افراد در انتخابات‌، حضور کارمندان دولتی از جمله پرسنل ادارات راه و شهرسازی به عنوان نامزد انتخابات هیئت مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها و بعضا حضور این افراد در هیئت مدیره این سازمان‌ها را می توان از مهم ترین تخلفات و ایرادات وارد بر انتخابات هیئت مدیره دوره های گذشته برشمرد‌.
حضور کارمندان وزارت راه و شهرسازی و اعضای شورای انتظامی در هیئت مدیره‌ها را می توان یکی از بارزترین تخلفات ادوار گذشته برشمرد‌، چراکه طبق متن صریح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان‌، وزارت راه و شهرسازی موظف است که نظارت عالیه بر سازمان نظام مهندسی ساختمان داشته باشد که با عضو شدن در هیئت مدیره‌ها عملا از وظیفه اصلی خود بازمی ماند و با ایجاد تضاد منافع‌، راه برای انحراف و برون رفت از چهارچوب‌های قانونی فراهم می شود‌. حال این سؤال مطرح می شود که با حضور کارمندان وزارت راه و شهرسازی در هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چگونه عملکرد این سازمان توسط همین وزارتخانه موردبررسی و ارزیابی قرار می گیرد‌.
عدم اجرای کامل مواد 58 و 59 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در انتخابات گذشته صدمات جبران ناپذیری را بر بدنه سازمان نظام مهندسی ساختمان برجای گذاشت‌. چرا که طبق مواد مذکور تنها افرادی می توانند در انتخابات هیئت مدیره شرکت کنند که تحصیلات خود را در 7 رشته اصلی گذرانده باشند اما متأسفانه در ادوار گذشته فارغ التحصیلان دیگری نیز به هیئت مدیره راه یافتند‌.
نکته قابل تأمل اینجاست که در ادوار گذشته وزارت راه و شهرسازی (‌مسکن و شهرسازی وقت‌) به عنوان دستگاه نظارت برای این وظیفه خود سیاست گذاری و ارائه طریق نکرده و تنها در برخی موارد ادارات راه و شهرسازی استان به صورت موردی و سلیقه ای عمل کرده بودند‌. از نکات مهم دیگر اجرای بند 2 ماده 11 قانون در خصوص اطمینان از عدم اعتیاد داوطلبان به مواد مخدر است‌. این امر گرچه در دوره‌های گذشته به صورت سلیقه ای در برخی استان‌ها انجام شده و درنتیجه متأسفانه زمینه ورود برخی افراد مشکوک به اعتیاد به هیئت مدیره فراهم شده بود‌، امسال با یک برنامه مدون به اجرا درآمده که گامی بزرگ در ارتقای شأن مهندسی است‌، زیرا سازمانی که حتی یک عضو هیئت مدیره آن معتاد باشد‌، هرگز در شأن جامعه مهندسی کشور نخواهد بود‌.
هرچند شرایط داوطلبان در ماده 11 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به صراحت اعلام شده‌است‌. برخی ازموارد این ماده قانونی به راحتی از طرق مورد تأیید قابل سنجش و کنترل است‌، اما نکته قابل تأمل اینجاست که برخی از این موارد را نمی توان به راحتی کنترل نمود و همچنین ملاکی برای سنجش دقیق آن وجود ندارد‌. هر چند در بند (‌ع‌) ماده 91 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در این موردبحث شده اما باید توجه داشت که این بند بسیار کلی است و نیاز به تدوین نظام نامه به شدت احساس می شود‌. هر چند تدوین این نظام نامه از سوی وزارت راه و شهرسازی برای هفتمین دوره انتخابات هیئت مدیره به علت نبود زمان کافی امکان پذیر نیست اما امید می رود که این مهم برای دوره آینده انتخابات در دستور کار قرار بگیرد‌.
جالب است بدانیم که علت این دقت در نظارت و حساسیت از سوی وزارت راه و شهرسازی را در عواملی مانند ایجاد تغییرات مدیریتی در وزارت مذکور‌، مشکلات متعددی که در چند سال اخیر گریبان گیر سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان شده‌، وجود گردش عظیم مالی‌، تخلفات چشمگیر و فزاینده برخی از اعضای هیئت مدیره و درگیری های موجود میان برخی اعضا می توان جستجو کرد‌.
حضور آخوندی و برخی از معاونان و مدیرانش در وزارت راه و شهرسازی خود مهم ترین دلیل شفاف سازی هفتمین دوره انتخابات هیئت مدیره‌است چرا که این افراد در کارنامه کاری خود سابقه درخشانی در حضور سازمان نظام مهندسی ساختمان دارند و خود ریشه بسیاری از مشکلات این سازمان و همچنین نقاط ضعف انتخابات دوره های گذشته را می دانند‌.
الکترونیکی شدن انتخابات مهم ترین نقطه قوت هفتمین دوره انتخابات هیئت مدیره‌ها به شمار می آید چرا که در این روش امکان هرگونه سوءاستفاده به حداقل خواهد رسید‌. امید می رود هیئت های اجرایی انتخابات ترتیبی اتخاذ نمایند که در روز رأی گیری کارمندان سازمان نظام مهندسی ساختمان در حوزه اخذ رأی حضور نداشته باشند و این مورد مهم از نگاه تیزبین مسئولان برگزاری انتخابات هیئت مدیره در این دوره مغفول نماند‌. به طورقطع حضور کارکنان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌، شرایط تبعیض آمیزی را برای رقابت هیئت مدیره فعلی با سایر داوطلبان ایجاد می کند‌.
تأکید بر معتبر بودن عضویت در زمان اخذ رأی و منحصر نمودن اعطای رأی به کارت عضویت و کارت ملی نیز از اقدامات مهم و قابل ذکر این دوره‌است که در دوره های قبل مورد بی توجهی واقع شده بود‌.
تکمیل بانک اطلاعاتی جامعه مهندسان شاید یکی از مهم ترین دستاوردهای هفتمین دوره انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی به شمار آید‌، چرا که قرار است در روند برگزاری این دوره انتخابات‌، تعداد مهندسان موجود در کشور‌، جنسیت و طیف سنی نیز به صورت دقیق موردبررسی قرار بگیرد‌.
در پایان باید خاطرنشان کرد که هر انتخاباتی دارای یک سری نقاط ضعف و قوت است‌. اما انتظار می رود انتخابات پیش روی جامعه مهندسان در سلامت کامل برگزار شود به گونه ای که اعضای این دوره هیئت مدیره از نظر کیفی وضعیت بهتری را نسبت به دوره های گذشته داشته باشد چرا که عدم نظارت دقیق از سوی دستگاه نظارت عالیه ممکن است در آینده نه چندان دور موجب اضمحلال درونی برخی از سازمان های نظام مهندسی استان ها شود.